SkypeWat AppViberander
Belangrike nota: Die inligting wat u verskaf is voorlopig en word nie as 'n aansoek vir 'n vennootskap beskou nie. Alle toekennings van vennootskappe moet skriftelik deur 'n beampte van Hov Pod goedgekeur word en moet 'n deeglike evalueringsproses ondergaan. Hov Pod aanvaar geen aanspreeklikheidsverpligting vir enige koste wat u mag ondervind met die voorbereiding of indiening van enige inligting aan Hov Pod. Enige optrede wat u aangaande hierdie inligting aangaan, moet op eie risiko, gevaar en aanspreeklikheid geskied.