Veb saytı istifadə şərtləri

Saytdan istifadə etməzdən əvvəl bu şərtləri diqqətlə oxuyun. Sitemizi istifadə edərək, bu istifadə şərtlərini qəbul etdiyini və bunlara riayət etməyi qəbul etdiyini bildirirsiniz. Bu istifadə şərtlərini qəbul etməsəniz, saytdan istifadə etməyinizdən çəkinin.

Reliance On İnformasiya Yayımlandığı & Disclaimer
Saytımızdakı materiallar yalnız ümumi məlumat məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuşdur və hüquqi və ya digər peşə məsləhətləri olmağı və ya iddia etmir və bu kimi istinad edilməyəcəkdir.

Bu saytdakı məlumatlara və ya İngilis qanunvericiliyində icazə verilən maksimum səviyyəyə çıxmaqdan və ya istifadə olunmamaqdan yaranan hər hansı bir zərər üçün heç bir məsuliyyət qəbul edilmir, biz bu saytın istifadəsindən yaranan və ya dolayı yoluxmuş itkilər və ziyan üçün bütün məsuliyyəti istisna edirik.

Bizim haqqımızda məlumat
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Saytımıza daxil olmaq
Saytımıza giriş müvəqqəti olaraq icazə verilir və biz xəbərdarlıq etmədən sitemizde təqdim etdiyimiz xidmətin çıxarılması və ya dəyişdirilməsi hüququnu özündə saxlayırıq (aşağıya bax). Saytımızın hər hansı bir səbəbdən istənilən vaxt və ya istənilən müddətdə istifadə edilməməsi halında biz məsuliyyət daşımırıq.

Əqli mülkiyyət hüquqları
Saytımızdakı bütün intellektual mülkiyyət hüquqlarının sahibi və ya lisenziyalı və bununla əlaqədar olaraq dərc olunan materialda bizik. Bu əsərlər, müəlliflik hüququ qanunları və dünya üzrə müqavilələrlə qorunur. Bütün bu hüquqlar qorunur.

Bir nüsxəni çap edə bilərsiniz və şəxsi istinad üçün sitemizden hər hansı səhifənin (lərin) çıxarışlarını yükləyə və təşkilatınızdakı digər şəxslərin diqqətini saytımızda yerləşdirilən materiallara yönəldə bilərsiniz.

Yazdığınız və ya yüklədiyiniz hər hansı bir materialın kağız və ya rəqəmsal surətlərini dəyişdirməməlisiniz və hər hansı bir şəkil, fotoşəkil, video və ya audio sekansını və ya hər hansı bir qrafikə ayrı bir mətndən istifadə etməməlisiniz.

Saytımızdakı materialların müəllifləri olaraq bizim statusumuz (və hər hansı müəyyən edilmiş iştirakçıları) həmişə tanınmalıdır.

Saytımızdakı materialların heç bir hissəsini ticari məqsədlər üçün bizə və ya lisenziya verənlərimizə lisenziya almadan istifadə etməməlisiniz.

Saytın hər hansı bir hissəsini, bu istifadə şərtlərini pozduqda, çıxarmaq, kopyalamaq və ya yükləməysəniz, sitemizi istifadə etmək hüququ dərhal dayandırılacaq və seçdiyiniz materialların hər hansı bir nüsxəsini geri qaytarmalı və ya məhv etməlisiniz.

Saytımız müntəzəm olaraq dəyişir
Saytınızı müntəzəm olaraq yeniləmək məqsədi ilə istənilən vaxt məzmunu dəyişə bilər. Ehtiyac yaranarsa, saytımıza çıxışı dayandırmaq və ya qeyri-müəyyən olaraq bağlamaq olar. Saytımızdakı hər hansı bir maddə hər hansı bir zamanda köhnəlmiş ola bilər və biz bu cür materialları yeniləməyə borclu deyilik.

Bizim məsuliyyətimiz
Sitemizde nümayiş etdirilən material dəqiqliyinə dair heç bir zəmanət, şərt və ya zəmanət vermədən təmin edilir. Qanunla icazə verilən dərəcədə, biz və bizimlə əlaqəli üçüncü tərəflər açıq şəkildə istisna edir:

• Qanunla, ümumi qanunda və ya ədalət qanununda nəzərdə tutulan bütün şərtlər, zəmanətlər və digər şərtlər.
Saytımızla əlaqədar istifadəsi, istifadə edə bilməməsi, sitemizi istifadəsi və nəticəsi ilə əlaqədar istənilən veb saytların və istənilən materialların istifadəsi ilə əlaqədar hər hansı bir istifadəçi tərəfindən yaranan hər hansı birbaşa, dolayı və ya ardıcıl itki və ziyana görə məsuliyyət Aşağıdakılar üçün heç bir məsuliyyət daşımır:
• gəlir və ya gəlirin itirilməsi;
• biznesin itirilməsi;
• mənfəət və ya zərərin itirilməsi;
Gözlənilən əmanətlərin itirilməsi;
• məlumatların itirilməsi;
• qudvilin itirilməsi;
• boşa çıxan rəhbərlik və ya ofis vaxtları; həm də bu malın itkisi və ya zərərinizə görə zərərin qarşısını almamaq şərti ilə, həqiqi mənsubiyyətin (ehtiyatsızlıq daxil olmaqla), müqavilənin pozulmasına və ya başqa bir şəkildə, və ya yuxarıda göstərilən kateqoriyalardan heç biri ilə istisna edilməyən birbaşa maliyyə itkiləri üçün hər hansı digər tələblər.

Bu, ölüm və ya əsas məsələ, nə xaric və ya müvafiq qanun çərçivəsində məhdudlaşdırıla bilməz hər hansı digər öhdəlik kimi aldadıcı təsvir və ya təhrif üçün səhlənkarlıq, nə də bizim öhdəliyi yaranan şəxsi zədə üçün məsuliyyət təsir etmir.

Sizin və saytımıza olan səfərlər barədə məlumat
Http://hovpod.com/privacy/ saytımızın məxfilik siyasətinə uyğun olaraq sizinlə əlaqəli məlumatları işləyirik. Saytımızdan istifadə edərək, siz bu prosesə razılıq verirsiniz və siz verdiyiniz bütün məlumatların dəqiq olduğunu təsdiq edirsiniz.

Viruslar, hack və digər cinayətlər
Viruslar, troyanlar, qurdlar, məntiq bombaları və ya zərərli və ya texnoloji cəhətdən zərərli olan digər materialları tanıyaraq sitemizi pislətməməlisiniz. Saytımıza, saytımızın saxlandığı serverə və ya saytımıza qoşulan hər hansı bir server, kompüter və ya verilənlər bazasına icazəsiz daxil olmaq üçün cəhd etməməlisiniz. Saytımıza hücumdan boyun qaçırma hücumu və ya dağıtılmış bir inkar-xidmət hücumu vasitəsilə hücum etməməlisiniz.

Bu müddəanı pozaraq, 1990-un Kompüterdən sui-istifadə qaydalarına əsasən cinayət məsuliyyətini daşıyırsınız. Bu cür pozuntuları müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarına bildirəcəyik və şəxsiyyətinizi açıqlayaraq bu orqanlarla əməkdaşlıq edəcəyik. Belə bir pozulma halında sitemizi kullanma hakkınız dərhal dayandırılacaq.
Saytımızdan istifadənizə görə kompüter avadanlığı, kompüter proqramları, məlumat və ya digər mülkiyyət materialına yoluxa biləcək yayılmış bir inkar-hücum hücumu, viruslar və ya digər texnoloji zərərli materiallar nəticəsində yaranan hər hansı bir zərər və ya zərərdən məsuliyyət daşımırıq. onda yerləşdirilən hər hansı bir materialın və ya onunla əlaqəli hər hansı bir saytın yüklənməsinə.

Sitemizden gelen bağlantılar
Sitemizin üçüncü şahıslar tarafından sağlanan diğer sitelere ve kaynaklara bağlantılar olduğu yerlerde, bu bağlantılar yalnız bilgileriniz üçün verilir. Bu saytların və ya resursların məzmunu üzərində heç bir nəzarətimiz yoxdur və onlar üçün heç bir məsuliyyət daşımır və ya onların istifadəsindən yaranan hər hansı bir itki və zərər üçün. Veb saytımız vasitəsilə bir sayta daxil olduqda, biz uyğunluq təmin etmək üçün məlumatlarınızı və gizlilik siyasətlərini yoxlamağınızı və məlumatlarınızı necə istifadə edə biləcəyinizi yoxlamaq məsləhət görürük.

Yargıtay və tətbiq olunan qanun
İngilis məhkəmələri saytımıza gələn və ya əlaqəli olan hər hansı bir iddia üzrə qeyri-müstəsna yurisdiksiyaya malik olacaq.
Bu istifadə şərtləri və ya onlarla əlaqədar və ya onunla əlaqəli və ya onların obyekti və ya formalaşması (müqavilə olmayan mübahisələr və ya tələblər daxil olmaqla) yaranan hər hansı mübahisə və ya iddia İngiltərə və Uels qanunlarına əsasən tənzimlənir və tərtib edilir.

Varyasyon
Bu səhifəni dəyişdirərək hər hansı bir zamanda bu istifadə şərtlərini dəyişə bilərik. Sizdən bağladığınız hər hansı bir dəyişiklik barədə xəbərdarlıq etmək üçün bu səhifəni zaman-zaman kontrol etməliyik. Bu istifadə şərtlərindəki müddəaların bəziləri saytımızda başqa bir yerdə nəşr olunan müddəalar və ya xəbərdarlıqlar ilə əvəz edilə bilər.

Sizin narahatlıqlarınız
Sitemizde görünen materyallerle ilgili hər hansı bir endişeniz varsa, informasiya formu və ya webmaster aracılığıyla bizimlə əlaqə saxlayın.

Sitemizi ziyaret etdiyiniz üçün təşəkkür edirik.