Hov Pod birbaşa çamurda və interkomulyar sahələrdə ƏMTQ (Patlamış Bomb) tədqiqat əməliyyatlarını həyata keçirə bilir.

Bütün Terrian İstifadə

Bütün ərazi tədqiqatlarının tələbləri, dəmir yolları, tiryək sahələri, deltalar, dayaz göllər, çamur, buz, qar, yumşaq qum və s. Kimi ərazilər anlamaq üçün çətin və daha da çətin olur. Konventional vasitələr çox vaxt bu sahələrə və dəniz alt səthinə və ya torpaq tarama sorğusuna daxil olmaq üçün əlçatmaz və ya qeyri-mümkündür və buna görə kompleks, bahalı, təhlükəli və vaxt alıcıdır.

Hov Pod Bütün Terrain Survey Hoverkraft çox yönlüdür və bu problemlərə həll təklif edir. Hov Pod işi nəzarət altında və səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün maqnitometrlər, yerə enməyə məruz qalan radar, səs siqnalı və digər aşkar avadanlıqlarla təchiz oluna bilər.

Hov Pod çox işıqlı bir iz qoymuşdur və GPS xəritələri ilə konfiqurasiya edildikdə, çətin ərazi və təhlükəli şəraitdə sürətlə sürətlə sürətlənə bilər, belə ki, dəqiq sub-səthi tarama aparmaq mümkündür.