SkypeWhats AppViberдруг
Важна забележка: Информацията, която предоставяте, е предварителна и не се счита за заявка за партньорство. Всички награди за партньорства трябва да бъдат одобрени в писмена форма от служител на Hov Pod и трябва да преминат през задълбочен процес на оценка. Hov Pod не поема никаква отговорност за каквито и да е разходи, които можете да понесете при подготовката или подаването на каквато и да е информация на Hov Pod. Всяко действие, предприето от вас по отношение на тази информация, трябва да се извършва на свой собствен риск, опасност и отговорност.