Условия за използване на уебсайта

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване преди да започнете да използвате сайта. Използвайки нашия сайт, вие посочвате, че приемате тези условия за ползване и че се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля, въздържайте се да използвате нашия сайт.

Разчитане на информацията, публикувана и отказ от отговорност
материалите, съдържащи се на нашия сайт, са предоставени само за общи информационни цели и не претендират, че представляват или представляват правен или друг професионален съвет и не могат да се разчитат като такива.

Ние не поемаме никаква отговорност за загуби, които могат да възникнат от достъпа до или използването на информацията на този сайт и в максималната степен, разрешена от английското право, ние изключваме всякаква отговорност за загуби или вреди, преки или непреки, произтичащи от използването на този сайт.

Информация за нас
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Достъп до нашия сайт
Достъпът до нашия сайт е временно разрешен и си запазваме правото да оттеглим или да изменим услугата, която предоставяме на нашия сайт, без предупреждение (виж по-долу). Няма да носим отговорност, ако по някаква причина сайтът ни не е налице по всяко време или за какъвто и да е период.

Правата на интелектуална собственост
Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашия сайт и в публикуваните материали. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по света. Всички тези права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница или страници от нашия сайт за лична препратка и можете да привлечете вниманието на други хора в организацията ви към материалите, публикувани на нашия сайт.

Не трябва да променяте по никакъв начин хартията или цифровите копия на материалите, които сте отпечатвали или изтегляте по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики отделно от придружаващия текст.

Нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на материали на нашия сайт трябва винаги да бъдат признати.

Не трябва да използвате никаква част от материалите на нашия сайт за търговски цели, без да получите лиценз от нас или нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на тези условия за ползване, правото ви да използвате нашия сайт ще престане незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Сайтът ни се променя редовно
Целта ни е да актуализираме редовно нашия сайт и може да променяме съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, може да спрем достъпа до нашия сайт или да го затворим за неопределено време. Всеки от материалите на нашия сайт може да е остарял в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме този материал.

Нашата отговорност
Материалите, показани на нашия сайт, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за точност. Доколкото е позволено от закона, ние и трети страни, свързани с нас, изрично изключваме:

• Всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да се налагат от закона, общото право или правото на справедливост.
• Всякаква отговорност за каквато и да е пряка, непряка или последваща загуба или щета, понесени от който и да е потребител във връзка с нашия сайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на нашия сайт, всички свързани с него уебсайтове и всички материали публикувани върху него, включително, без ограничение, всяка отговорност за:
• загуба на приходи или приходи;
• загуба на бизнес;
• загуба на печалби или договори;
• загуба на очаквани спестявания;
• загуба на данни;
• загуба на репутация;
• загубено време на управление или офис; и за всяка друга загуба или щета от какъвто и да е вид, независимо дали възниква и е причинена от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на договора или по друг начин, дори ако е предвидимо, при условие че това условие не възпрепятства претенциите за загуба или повреда на материалното ви имущество или всякакви други искове за преки финансови загуби, които не са изключени от някоя от посочените по-горе категории.

Това не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичащи от нашата небрежност, нито нашата отговорност за измама с невярно съдържание или погрешно представяне като един фундаментален въпрос, нито някоя друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Информация за вас и вашите посещения на нашия сайт
Ние обработваме информация за вас в съответствие с нашата политика за поверителност https://hovpod.com/privacy/. Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

Вируси, хакерство и други престъпления
Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.

Чрез нарушаване на тази разпоредба бихте извършили престъпление по Закона за злоупотреби с компютър 1990. Ние ще докладваме за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ние ще сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение вашето право да използвате нашия сайт ще престане незабавно.
Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от атака на разпространение на отказ от употреба, вируси или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия сайт или до изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт.

Връзки от нашия сайт
Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им. Когато посещавате даден сайт чрез нашия уебсайт, ние ви съветваме да проверите техните условия за ползване и правила за поверителност, за да осигурите съответствие и да определите как те могат да използват вашата информация.

Юрисдикция и приложимо право
Английските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички искове, произтичащи от или свързани с посещение на нашия сайт.
Тези условия на използване и всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях или предмет или формация (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и се тълкуват в съответствие със закона на Англия и Уелс.

Вариации
Можем да преработим тези условия по всяко време, като променим тази страница. Очаква се от време на време да проверявате тази страница, за да забележите промените, които сме направили, тъй като те са обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия на ползване, могат да бъдат заменени и с разпоредби или известия, публикувани на друго място на нашия сайт.

Вашите притеснения
Ако имате притеснения относно материал, който се появява на нашия сайт, моля свържете се с нас чрез формата за контакт или уебмастъра.

Благодарим ви, че посетихте нашия сайт.