Hov Pod са уникално способни да извършват проучвания на неексплодирани бомби в кал и между приливите.

Всички Terrian Use

Изискванията на всички теренни проучвания означават, че области като речни корита, междуплавни райони, делти, плитки езера, кал, лед, сняг, мек пясък и др. Са трудни за разглеждане. Традиционните превозни средства често са непрактични или неспособни да имат достъп до тези терени и проучване и откриване на морска под повърхност или земя, следователно е сложно, скъпо, опасно и отнема много време.

Hov Pod All Terrain Survey Hovercraft е много гъвкав и предлага решение на тези проблеми. Hov Pod може да бъде оборудван с магнитометри, радар за проникване на земята, ехолоти и друго оборудване за откриване, за да предприеме работа по контролиран и икономически ефективен начин.

Hov Pod има много лек отпечатък и когато е конфигуриран с GPS картографиране, може да се движи с бързи темпове в трудни терени и опасни условия, за да предприеме прецизно под повърхностно сканиране.