Podmínky používání webu

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání dříve, než začnete používat tento web. Použitím našich stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání a že s nimi souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami používání, prosím nepoužívejte naše stránky.

custom writer services for masters akupunkturní esej https://bigsurlandtrust.org/care/customer-reviews-for-levitra/20/ následovat adresu URL age can u start taking viagra cheap research paper proofreading for hire for university college application tips http://almadenyoga.com/clinic/where-can-i-get-viagra-in-qatar/65/ zdrojový odkaz viz url research papers in operational management control systems pdf https://ramapoforchildren.org/youth/cheap-writers-services/47/ student s essay apa essay template esej grafický organizátor střední školy https://artsgarage.org/blog/thesis-about-energy-consumption/83/ writing a good persuasive essay do my physics article high school resource room homework help case study report examples http://www.conn29th.org/university/writing-assignements.htm how to write time in an essay následujte odkaz write abstract summarize essay https://worldtop20.org/system/easy-resume-templates-for-teachers/30/ http://www.danhostel.org/papers/write-abstract-scientific-paper/11/ Viagra na prodej v Mexiku custom home work editor service uk fluoxetine viagra interaction dcc resume zdrojový odkaz Reliance On Information Posted & Disclaimer
materiály obsažené na našich stránkách jsou poskytovány pouze pro všeobecné informace a netýkají se, že představují právní nebo jiné odborné rady a nebudou se na ně spoléhat.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty, které by mohly vzniknout při přístupu k informacím na této stránce nebo při jejich spoléhání na tyto stránky a v plném rozsahu povoleném anglickým právem, vylučujeme veškerou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo z používání těchto stránek.

Informace o nás
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Přístup na naše stránky
Přístup na naše stránky je dočasně povolen a my si vyhrazujeme právo stáhnout nebo změnit službu, kterou poskytujeme na našich stránkách, bez upozornění (viz níže). Nebudeme zodpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu naše stránky nebudou k dispozici kdykoli nebo za nějakou dobu.

Práva k duševnímu vlastnictví
Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v publikovaných materiálech. Tyto díla jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy z libovolné stránky z našeho webu pro vaši osobní potřebu a můžete upoutat pozornost ostatních v rámci vaší organizace na materiály zveřejněné na našich stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papír nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a to jakéhokoli identifikovaného přispěvatele) jako autora materiálu na našich stránkách musí být vždy potvrzeno.

Nesmíte používat žádnou část materiálů na našich stránkách pro komerční účely, aniž bychom od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali licenci.

Máte-li vytisknout, kopírovat nebo stahovat jakékoliv části našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, budou vaše právo na používání našich stránek okamžitě přestat a musí na naší volby, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste provedli.

Naše stránky se pravidelně mění
Naším cílem je aktualizovat naše stránky pravidelně a kdykoli změnit obsah. Pokud vznikne potřeba, můžeme pozastavit přístup na náš web nebo jej zavřít na dobu neurčitou. Kterýkoli materiál na našich stránkách může být v určitém okamžiku neaktuální a nemáme povinnost aktualizovat tento materiál.

Naše odpovědnost
Materiál zobrazený na našich stránkách je poskytován bez jakýchkoliv záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jeho přesnost. V míře povolené zákonem my a třetí osoby, které jsou s námi spojeny, tímto výslovně vylučují:

• Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva spravedlnosti.
• Jakákoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu způsobenou kterýmkoli uživatelem v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s používáním, neschopností použití nebo výsledkem použití našeho webu, s jakýmikoli stránkami s ním spojenými a jakýmikoli materiály zveřejněné na něm, včetně, avšak bez omezení, jakoukoli odpovědnost za:
• ztráta příjmu nebo příjmů;
• ztráta podnikání;
• ztráta zisku nebo smluv;
• ztráta očekávaných úspor;
• ztráta dat;
• ztráta goodwillu;
• zbytečné vedení nebo kancelářský čas; a za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať již vznikla a způsobenou deliktním (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným způsobem, a to i tehdy, pokud je to předvídatelné, za předpokladu, že tato podmínka nebrání vzniku nároku na ztrátu nebo poškození vašeho hmotného majetku nebo jakékoliv jiné nároky na přímou finanční ztrátu, které nejsou vyloučeny žádnou z kategorií uvedených výše.

Toto nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za úmyslné uvedení v omyl nebo omyl, aby se základní věci, ani žádné jiné závazky, které nemohou být vyloučeny nebo omezeny na základě platných právních předpisů.

Informace o vás a vašich návštěvách našich stránek
Informace o vás zpracováváme v souladu s naší zásadou ochrany osobních údajů https://hovpod.com/privacy/. Použitím našich stránek souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že veškerá data, která jste poskytli, jsou přesná.

Viry, hackování a další přestupky
Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, na server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo na jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k našemu webu. Nemůžete napadnout naše stránky útokem odmítnutí služby nebo útokem distribuovaného odmítnutí služby.

Nedodržením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužívání počítačů 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení bude vaše právo používat naše stránky ihned.
Nebudeme odpovídat za ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu "odmítnutí služby", viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může v důsledku vašeho používání našich webových stránek infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetkový materiál stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na něm nebo na jakýchkoli webových stránkách s ním spojených.

Odkazy z našich stránek
Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše informace. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně nebo za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout při jejich používání. Při přístupu na webové stránky prostřednictvím našich webových stránek doporučujeme zkontrolovat jejich podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů, abyste zajistili jejich dodržování a zjistili, jak mohou tyto informace používat.

Jurisdikce a použitelné právo
Anglické soudy budou mít nevýlučnou jurisdikci nad veškerými nároky vyplývajícími z návštěvy našich stránek nebo souvisejících s ní.
Tyto smluvní podmínky a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem nebo složením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu.

Varianty
Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit změnou této stránky. Očekává se, že z času na čas tuto stránku zkontrolujeme, aby zjistili všechny změny, které jsme učinili, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách použití mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich stránkách.

Vaše obavy
Pokud máte nějaké obavy ohledně materiálu, který se objeví na našich stránkách, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo webmastera.

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.