SkypeCo AppViberOstatní
Důležitá poznámka: Informace, které poskytnete, jsou předběžné a nepovažují se za žádost o partnerství. Všechny ceny partnerství musí být písemně schváleny důstojníkem Hov Pod a musí být podrobeny důkladnému hodnocení. Společnost Hov Pod nepřebírá žádnou povinnost ručení za případné náklady, které vzniknou při přípravě nebo předkládání informací společnosti Hov Pod. Jakékoli kroky, které jste podnikli ohledně těchto informací, by se měly provádět na vlastní nebezpečí, nebezpečí a odpovědnost.