Soukromí

Společnost Hovpod se zavázala chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady (společně s našimi podmínkami použití https://hovpod.com/terms/ a jakýmikoli jinými uvedenými dokumenty) stanoví základ, na kterém budou osobní údaje, které shromažďujeme od vás nebo které nám poskytnete, budou zpracovávat. Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi zacházíme. Během návštěvy našich webových stránek si ponecháváme určité základní informace a uznáváme, že je důležité udržet si tyto informace v bezpečí a dát vám vědět, co s nimi uděláme.

Pro účely zákona o ochraně údajů 1998 (zákon) je správcem dat hovpod.com

Tato zásada platí pouze pro naše stránky. Pokud opustíte naše stránky prostřednictvím odkazu nebo jinak, budete se řídit zásadami tohoto poskytovatele webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad touto zásadou nebo podmínkami webové stránky a měli byste si zkontrolovat jejich zásady, než budete pokračovat v přístupu na web.

Informace, které můžeme shromažďovat od vás

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o vás:

Informace, které poskytnete vyplněním formulářů na adrese https://hovpod.com. To zahrnuje informace poskytnuté v době registrace pro použití našeho webu, přihlášení k naší službě nebo požadování dalších služeb. Můžeme vás také požádat o informace, pokud ohlásíte problém s našimi stránkami.
Pokud nás kontaktujete, můžeme zaznamenávat tuto korespondenci.
Můžeme vás také požádat o dokončení průzkumů, které používáme pro výzkumné účely, i když na ně nemusíte reagovat.
Podrobnosti o vašich návštěvách na našich stránkách, mimo jiné včetně údajů o provozu, údajů o poloze, weblogů, operačního systému, využití prohlížeče a dalších komunikačních údajů, ať už se jedná o naše vlastní fakturační účely, nebo o jiné zdroje a zdroje, ke kterým přistupujete.

IP adresy a cookies

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně informací o adrese IP, operačním systému a typu prohlížeče, pro správu systému a oznamovat souhrnné informace našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o akcích a modelech procházení našich uživatelů a neidentifikuje žádné osoby a tímto způsobem nebudeme shromažďovat osobní údaje.

Informace o vašem obecném používání internetu můžeme získat pomocí souboru cookie, který je uložen na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie obsahují informace přenesené na pevný disk počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše stránky a poskytovat lepší a personalizované služby. Umožňují nám:

Chcete-li odhadnout velikost publika a model využití.
Chcete-li ukládat informace o vašich preferencích, a tak nám dovolte přizpůsobit naše stránky podle vašich individuálních zájmů.
Chcete-li urychlit vyhledávání.
Poznávat vás, když se vrátíte na naše stránky.
Cookies můžete odmítnout aktivaci nastavení v prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení cookies. Pokud však vyberete toto nastavení, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým částem našeho webu. Pokud jste nastavili nastavení prohlížeče tak, že odmítne soubory cookie, náš systém vydá cookies, když se přihlásíte na naše stránky.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které shromažďujeme od vás, mohou být převedeny na místo určení mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP"). Mohou být zpracovávány i zaměstnanci působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito pracovníci se mohou mimo jiné zabývat splněním objednávky, zpracováním platebních údajů a poskytováním podpůrných služeb. Odesláním osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, ukládáním nebo zpracováním. Učiníme veškeré kroky, které jsou přiměřeně nutné k tomu, abychom zajistili bezpečné zacházení s vašimi údaji a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Všechny platební transakce budou šifrovány. Kde jsme vám (nebo jste si vybrali) zadali heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našeho webu, jste odpovědni za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste s někým sdílet heslo.

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Ačkoli se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených na našich stránkách; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Využívá informace

Používáme o vás informace, které se týkají vás, následujícími způsoby:

Chcete-li zajistit, aby obsah z našich stránek byl pro vás a váš počítač co nejúčinnější.
Chcete-li poskytnout informace, produkty nebo služby, které požadujete od nás, nebo které bychom vás mohli zajímat, uveďte, že jste souhlasili s tím, abyste byli k těmto účelům kontaktováni.
K plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi.
Chcete-li, abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, zvolíte-li tak.
Oznámení o změnách naší služby.
Můžeme také použít vaše údaje nebo povolit vybraným třetím stranám, aby používaly vaše údaje, abychom vám poskytli informace o zboží a službách, které by vás mohly zajímat a my nebo oni vás o nich mohou kontaktovat poštou nebo telefonicky.

Pokud nechcete, abychom tyto údaje používali tímto způsobem nebo předávali své údaje třetím stranám pro marketingové účely, zaškrtněte příslušné pole na formuláři, na kterém shromažďujeme vaše údaje.

Zveřejnění vašich informací

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit třetím osobám:

V případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě můžeme vaše osobní údaje zveřejnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takové obchodní činnosti nebo aktiv.
Pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem, našim zákazníkům nebo jiným. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (před shromážděním vašich údajů), pokud zamýšlíme použít vaše údaje k těmto účelům, nebo pokud zamýšlíme tyto informace zveřejnit třetí straně pro takové účely. Svým právem můžete zabránit takovýmto kontrolám tím, že zaškrtnete některá pole na formulářích, které používáme k shromažďování vašich dat. Můžete také uplatnit právo kdykoli kontaktováním na adrese http://www.hovercraft.org

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené společnosti. Pokud se budete řídit odkazem na některý z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte tyto zásady.

Přístup k informacím

Zákon vám dává právo na přístup k informacím o vás. Vaše právo na přístup je možné vykonávat v souladu se zákonem. Každá žádost o přístup může být předmětem poplatku ve výši £ 10, abychom uspokojili naše náklady tím, že vám poskytneme podrobnosti o informacích, které o vás máme.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny, které můžeme v budoucnu provést v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a případně vám budou zaslány e-mailem. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste byli informováni o všech nezbytných změnách.

Kontakt

Otázky, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad ochrany soukromí jsou vítány a měly by být adresovány Reaction International Limited