Λάσπη διάσωσης

Τα αιωρόφια χρησιμοποιούνται σε λάσπη σε πολλές εφαρμογές, καθώς είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση πάνω από λάσπη.

Κανένα άλλο όχημα δεν μπορεί να έχει εγκάρσιες λάσπες και παλιρροϊκές περιοχές ή βάλτους καθώς και Hover Pod Hovercraft.

Έχουν χρησιμοποιηθεί στην περιπολία των παραμεθόριων περιοχών όπου η λάσπη εμποδίζει τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων οχημάτων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης πάνω από τη λάσπη σημαίνουν ότι οι άνθρωποι που είναι κολλημένοι σε λάσπη ή λανθάνον μετά από τις πλημμύρες μπορούν γρήγορα να βρεθούν και να ανακτηθούν.

Ορισμένες ιδιότητες είναι χτισμένες πάνω σε λάσπη, ανταλλαγές ή παλιρροιακές περιοχές και κάθονται σε ξυλοπόδαρα ή κορμούς πάνω από τη λάσπη. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τότε αυτές οι ιδιότητες πρέπει να είναι προσβάσιμες και το Hov pod πυρόσβεσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτόν τον ρόλο. Πλήρως εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα για την καταπολέμηση της φωτιάς και τη διάσωση των ανθρώπων.

Οι εμπορικοί φορείς πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε λασπώδεις και παλιρροιακές περιοχές για συντήρηση γεφυρών ή κτιρίων και το Hov Pod-Hover μπορεί να μετακινήσει ένα πλήρωμα και εργαλεία σε αυτές τις θέσεις γρήγορα και εύκολα.

Η αλιεία Shell πραγματοποιείται σε περιοχές λάσπης σε πολλά μέρη του έργου και μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή η πρόσληψη εργαζομένων και προϊόντων από και προς την ακτή.

Μέρη του κόσμου έχουν προβλήματα με το UXO (απροσδόκητο διάταγμα) σε περιοχές με λάσπη και παλίρροια και αυτό μπορεί να εμποδίσει την διέλευση οποιουδήποτε προσώπου, οχήματος ή αγωγού από αυτό το έδαφος. Τα σκάφη Hov Pod είναι μοναδικά κατάλληλα να εργάζονται σε αυτές τις περιοχές για να βρουν οποιοδήποτε UXO.