SkypeWhats AppVýbermuu
Tähtis märkus: Teie esitatud teave on esialgne ja seda ei loeta partnerluse taotluseks. Kõik partnerluse auhinnad peavad olema kinnitatud Hov Podi ametniku kirjalikult ja läbima põhjaliku hindamisprotsessi. Hov Pod ei võta endale mingit kohustust kanda mis tahes kulusid, mis võivad tekkida Hov Podile teabe ettevalmistamisel või esitamisel. Kõik teie poolt selle teabe suhtes võetavad meetmed tuleks teha omal vastutusel, riskidel ja vastutusel.