Հաճախ մենք տեսնում ենք մեր անկումը դեպի լազերային խափանումների հղումները