סקייפWhats AppViberאחר
הערה חשובה: המידע שאתה מספק הוא ראשוני ולא נחשב בקשה לשותפות. כל הפרסומים של שותפויות חייבים להיות מאושרים בכתב על ידי קצין של הוב פוד ועליו לעבור תהליך הערכה יסודי. Hov Pod לא תישא בכל חבות של אחריות בגין עלויות כלשהן שעשויות להיות לך בהכנת או בהגשת מידע כלשהו לחוף פוד. כל פעולה שתנקוט על ידך בנוגע למידע זה תיעשה על אחריותך, על עצמך ועל אחריותך.