Hov Pod הם מסוגלים ייחודי לבצע אוקסו (unexploded פצצה) פעולות הסקר בבוץ בין אזורי גאות ושפל.

כל שימוש טריאן

הדרישות של כל השטח סקר אומר כי תחומים כגון riverbs, בין שטחי גאות, deltas, אגמים רדודים, בוץ, קרח, שלג, חול רך וכו 'קשה להגיע & אפילו יותר קשה לסקר. כלי רכב קונבנציונאלי הם לעתים קרובות מעשי או לא מסוגל לגשת אלה terrains & תת פני השטח הימיים או הקרקע סריקה סקר & גילוי ולכן מורכב, יקר, מסוכן & זמן רב.

Hov Pod כל Terrain סקר Hovercraft הוא מאוד תכליתי & מציע פתרון לבעיות אלה. Hov Pod יכול להיות מצויד magnetometers, מכ"ם חודר קרקע, sounders הד & ציוד איתור אחרים לבצע עבודה באופן מבוקר & חסכונית.

Hov Pod יש טביעת רגל קלה מאוד & כאשר מוגדר עם מיפוי GPS יכול להיות מונע בקצב הליכה בתנאי השטח קשים & מסוכנים לבצע סריקות תת משטח מדויק.