ຂໍຂອບໃຈທີ່ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງລົງຂອງພວກເຮົາສໍາລັບ Laser Deterrents