SkypeKas AppVýbercits
Svarīga piezīme. Jūsu sniegtā informācija ir provizoriska un netiek uzskatīta par partnerības pieteikumu. Visas partnerības balvas ir jāapstiprina rakstveidā Hov Pod amatpersonai, un tām ir jāveic padziļināta novērtēšanas procedūra. Hov Pod neuzņemas atbildību par jebkādām izmaksām, kas var rasties, sagatavojot vai iesniedzot informāciju Hov Pod. Jebkura rīcība, ko jūs veicat saistībā ar šo informāciju, ir jāveic pēc paša riska, briesmas un atbildības.