സൈനിക ജലപാത - വാണിജ്യ ഗ്രേഡ്

പരമ്പരാഗത ഗ്രേഡ്, പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങൾക്ക് അനേകം പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരേയൊരു വാഹനം എന്നിവ ആദ്യത്തേതാണ്.

കൂടാതെ, എല്ലാ ഭൂവിഭാഗങ്ങളുടെയും ശേഷി സൈനികാഹൗസ് കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് നേരിട്ട് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. ജലത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉപരിതല പരിമിതികൾക്കാവശ്യമായ അസ്വസ്ഥത കാരണം, ഗതാഗതം വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ..

തുടർന്നാൽ, അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സൈന്യം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈന്യം ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, യുദ്ധക്കപ്പൽ തടസ്സപ്പെടുത്താറില്ല. സാധാരണയായി വാട്ടർ വേനുകൾ, വാട്ടർ ഫർണീച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവ ബോട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുന്നതിനാണ്.

തത്ഫലമായി, വെള്ളപ്പൊക്കം സമയത്ത് മാനവരോഗവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് വിതരണത്തിന് ശരിയായ വാഹനമാണ് ജലോത്സവങ്ങളാണ്. റോന്തുചുറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കരകൌശലങ്ങൾ ഗവൺമെൻറുകളും സഹായ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേഗം അടിയന്തിരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ബോർഡറുകളും ഇപ്പോൾ ഉപരിതല കടന്നാക്രമണങ്ങളുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലമായി സൈനിക ബഡ്ജറ്റുകൾ ഒതുക്കണം. നദികൾ ഒഴിക്കുവാനായി വിന്യസിക്കാനായി കൂടുതൽ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ, ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളും തീരദേശ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളും കൂടുതൽ മികച്ച പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, എല്ലാ ജലസംഭരണിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉഭയജീവികളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങളെയാണ് ഹെൽക്രാഫ്റ്റ് മിസൈൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ, പല റോന്തുചുറ്റൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹെലികോപ്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സൈനിക ജലപാതക്കാർ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്.

അതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറിയ, കുറഞ്ഞ പോർട്ടബിൾ, സങ്കീർണ്ണ ഗതാഗതം എന്നിവയെക്കാൾ മികച്ച അതിവേഗ പ്രതികരണം.

സൈനിക ജലപാതകം

സൈനിക ജലപാതകം - പട്രോൾ ശേഷി

കൂടാതെ, എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോവർകോളുകൾ, പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മണ്ണിടിച്ചമർത്തുക, മണ്ണ്, നദീതടം, ആഴംകുറഞ്ഞ വെള്ളം / ടൈഡൽ പ്രദേശങ്ങൾ, വേഗത, ഷൈൻ ബീച്ചുകൾ, തീരം, തുറന്ന ജലം തുടങ്ങിയവയെ അതിജീവിച്ചു.

പുൽ, മണൽ, മരുഭൂമികൾ, ചതുപ്പുകൾ, ചരക്ക്, പുൽമികൾ, കരപ്രദേശങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, ചങ്ങലകൾ, ബായ്, കളകൾ, മുങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ, മഞ്ഞ, മണൽ, മണൽ എന്നിവയാണ്. വൈറ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജി പ്രാബല്യമില്ലാതെയുള്ള, റോഡ്, റോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പരന്ന പ്രതലത്തിൽ, പരമാവധി പറക്കലിൽ നിന്ന്, പരമാവധി പറക്കലിൽ.

പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിക്കുക, ജ്വലന ഓപ്പറേഷനുകൾ നിരീക്ഷണം, പോലീസിങ്, ബോർഡർ പെട്രോൾ, നിരീക്ഷണം, പ്രത്യേക ശക്തികളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയാണ്. തത്ഫലമായി, വായുസഞ്ചാര നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താഴത്തെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മള്ട്ടിപ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവര്ത്തനമാണ് ജലം.

ഫലമായി, വെള്ളപ്പൊക്കം സമയത്ത് മാനുഷിക രക്ഷാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് വിതരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ വാഹനം. ജലോപരിതലത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ, പ്രവർത്തനസംവിധാനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പൂർണ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഒരു ഹെലികോപ്ടർ വിൻജിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ശേഷിയുള്ളൂ. മഞ്ഞ് മൂടിയാലും മൺസൂൺ സാഹചര്യത്തിലും സൈനിക ജലപാത കരകൗശലത്തിലായതിനാൽ, ഒന്നിലധികം ഇരകളെ ഒരേസമയം രക്ഷിക്കും.

ഉപരിതല പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡൗണ്ട്രോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുത ലൈനുകളെയും മരങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി ഓടിക്കാൻ കഴിയും. തത്ഫലമായി, ക്രാഫ്റ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാതെ വലിച്ചെറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായതും സുരക്ഷിതവുമായ കൈമാറ്റം ലഭിക്കും.

അതിനാൽ ദൃശ്യമായ തരംഗമോ ഉണങ്ങലോ ഒന്നും സൈനിക ശിലാശയത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ശാന്തതയോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയോ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയ ശബ്ദധ്രുവ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക സിഗ്നലുകൾ, ഭൂമിയിലോ ജലത്തിലോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഖനികൾ സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

സൈനിക ജലപാതകം

സൈനിക ജലപാതകം - പട്രോൾ പ്രതീകാക്ഷരങ്ങൾ

സ്ഥിരത: പരമ്പരാഗത ബോട്ടുകളേയോ ഗ്രൌണ്ട് വാഹകരേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തമായ ആയുധങ്ങളും നിരീക്ഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും എയർ കുഷ്യൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസനീയം: സുരക്ഷിതവും ലളിതമായി നിലനിർത്തുന്നതും: CAD / CNC സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഘടകങ്ങളും മിനിമം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മികച്ച എഞ്ചിനീയർ ടോളിംഗുകൾ നൽകുന്നു. എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും ലളിതമായ രൂപകൽപ്പനയും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യലും എന്നതിനർഥം, സർവസൈറ്റിന് പ്രത്യേക വിദഗ്ദ്ധർ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഡൗണ്ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിപുലമായ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് സൗജന്യ ഓപ്പറേഷൻ നൽകുന്നു.

വിന്യസിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്: പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങൾ പിന്നോട്ടോടുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്, ഒപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദ്രുത സമാരംഭ ട്രെയ്ലറും നൽകപ്പെടുന്നു. വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും എവിടെയും വിന്യസിക്കുകയും, പ്രത്യേക റാമ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജലമില്ലാതെ കരയിലേക്ക് കയറുകയും മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സർഫ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വഴി സാവധാനം പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷണത്തിനോ ആക്രമണത്തിനോ ഇടയില്ല.

ലളിതമായ രൂപകൽപ്പനയും നിയന്ത്രണവും: ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഒരു താഴ്ന്ന കേന്ദ്രം ഒരു ലളിതമായ ഒരൊറ്റ എൻജിനീയർ ഓപ്പറേഷനും എല്ലാ അനാവശ്യ എലിവേറ്ററുകളുമാണ്. നീക്കംചെയ്ത ട്രിം ലിവർസ് ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിമനോഹരമായ പ്രവർത്തനവും വളരെ ലളിതമായ പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ലളിതമായ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ പരിശീലനത്തിലൂടെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പരിശീലനത്തിന് ശേഷം അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. സ്പെഷലിസ്റ്റ് പൈലറ്റുമാരുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓപ്പറേഷനായുള്ള ചുമതലയിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുള്ളൂ.

സൈനിക ജലപാതകം

സൈനിക ജലപാതകം - വാണിജ്യപരമായ ഔറീരിയൽ

കോംപാക്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണം: വലിയ ജലപ്രവാഹവും ബോട്ടുകളും കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. തീരത്ത് മറഞ്ഞുപോകുന്ന ചെറിയ ദ്വീപുകളോ, കുറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിടത്തോ ഒഴുക്കിനില്ക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ.

കോംപാക്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ റഡാർ ക്രോസ് സെഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിന്യാസത്തിനായി ഹൈവിവൽ പോഡ് ഹോവർക്രാഫ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു.

HDPE നിർമ്മാണം: HDPE സങ്കര നിർമ്മാണം വളരെ ശക്തമാണ്, കനംകുറഞ്ഞാലും തകരാറാണ്. എല്ലാ terrain environments- ലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേടുപാടുകൾ നേരിടാൻ മികച്ച സവിശേഷതകളാണ് HDPE. കസ്റ്റമർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മൗണ്ടുകളും മറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഉപകരണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാനും ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും.

കാർബൺ ഫൈബർ / കെവ്ലർ കോമ്പോസിറ്റ് നിർമ്മാണം: ഹെലികോപ്ടറുകളേക്കാളും പരമ്പരാഗതമായി ഗാർഡിയൻ ഹെലികോപ്ടറുകളേക്കാളും താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന സവിശേഷതകളുള്ളതിനാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ വളരെ ശക്തവും കട്ടിയുള്ളതും ലളിതവുമാണ്.

പ്രോപ്യറി സ്കൌട്ട് ഡിസൈൻ: അസാധാരണ പോളി ഹോറീൻ / നൈലോൺ നെയ്വ് ആൻഡ് ഫാബ്രിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആന്റി റാപിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിരോധം. ഐഎഎസ്എസ്എസ്എസ് പാഷൻ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ വളരെ മികച്ച വഴക്കമുള്ളതാണ്.

ഉപ്പ് വാട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ: മറ്റ് കരകൗശലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉപ്പ് ജല പ്രവർത്തനത്തിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ കവറുകൾ, ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ, തുരുമ്പെടുക്കൽ കുറയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഫിറ്റിങ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.

സൈനിക ജലപാതകം

സൈനിക ജലപാതകം - നിക്ഷേപം മടങ്ങുക

പണത്തിനായുള്ള മൂല്യം:

ഒടുവിലായി, ഒരു KG ക്കുള്ള പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ട് പൗണ്ട് പൗണ്ട് ചെലവ് കണക്കുകൂട്ടാൻ, ഒരു ജലസേനയുടെ ഭാരം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൂടെ മൂല്യം താരതമ്യം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പെലകിലെയ്നുള്ള സ്പെഷലിസ്റ്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് പൈലറ്റ് തൂക്കവും കൃത്യമായ ലഭ്യമായ പേയ്മെൻറ് ജീവനക്കാരും ഉപകരണങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കുറഞ്ഞ വാങ്ങലും പ്രവർത്തന ചെലവും:

പകരം, Hov പോഡ് സൈനിക ജലാശയം പ്രവർത്തിക്കുകയും നിലനിർത്താൻ വാങ്ങാൻ വളരെ താങ്ങാവുന്ന കരക്കുകളാണ്. അതിനാൽ, ഒരു ഹെക്കോവിസ്റ്റിന്റെ ദിനംപ്രതി ഓപറേഷൻ, സ്റ്റാഫിംങ്, സേവന ചെലവ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു ഹോവി പോഡ് വിലകുറവാണ്.

കൂടാതെ, വിദഗ്ദ്ധ പൈലറ്റുമാർ ആവശ്യമില്ല, അതിരുകൾക്കപ്പുറം പല വിധത്തിലുള്ള ഉപരിതല തടസ്സങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്. തത്ഫലമായി, നിരവധി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ Hov പോഡ് ഒരു വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് സൈനിക ബജറ്റ് വിന്യസിച്ചു.

അതുകൊണ്ട്, ഉൾനാടൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പടികൾ കയറ്റുന്ന കരകൗശല സുരക്ഷ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഹെലികോപ്ടറുകൾ, പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ പോർട്ടബിൾ, സങ്കീർണ്ണ ഗതാഗതം എന്നിവയെക്കാൾ മികച്ച പ്രതികരണം.

ഉപസംഹാരമായി ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ സൈനിക വാഹകരാർ ചെലവ്, വളരെ ചെറുതാണ് ടോപ്പ് പോഡ് കൂടുതൽ കവറേജ് നൽകാനും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമാക്കാൻ ഹോവർകോർപ്പ് വാങ്ങാം അതിർത്തി പട്ടണം.

സൈനിക ജലപാതകം

bar1

bar1

സൈനിക ജലപാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നു

അടുത്തിടെ നടന്ന മീൻപിടിത്തത്തിന്റെ പങ്ക് ചർച്ച ചെയ്തു ഏഷ്യൻ മിലിട്ടറി റിവ്യൂ മാഗസിൻ വളരെ വലുതായ താവളമടയ്ക്കായും ഹെവോ പോഡ് കരകൗശല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാഗസിനായുള്ള മാഗസിൻ.