SkypeWhats AppViberБусад
Анхаарна уу: Таны өгсөн мэдээлэл урьдчилсан бөгөөд нөхөрлөлийн өргөдөл гэж тооцогддоггүй. Түншлэлийн бүх шагналыг Хов Pod-ийн албан тушаалтан бичгээр батлуулах бөгөөд нарийн үнэлгээний процесс явагдах ёстой. Hov Pod нь Хов Pod-д ямар нэгэн мэдээлэл бэлтгэх эсвэл хүргүүлэхэд ямар нэгэн зардал гаргах хариуцлага хүлээхгүй. Энэ талаархи таны талаар авсан аливаа арга хэмжээ нь өөрийн эрсдэл, аюул, хариуцлагын үед хийгдэх ёстой.