SkypeWhats AppViberlain-lain
Nota Penting: Maklumat yang anda sediakan adalah awal dan tidak dianggap sebagai permohonan untuk perkongsian. Semua anugerah perkongsian mesti diluluskan secara bertulis oleh pegawai Hov Pod dan mesti menjalani proses penilaian menyeluruh. Hov Pod tidak memikul kewajiban liabiliti untuk apa-apa kos yang mungkin anda perolehi dalam menyediakan atau mengemukakan apa-apa maklumat kepada Hov Pod. Sebarang tindakan yang diambil oleh anda mengenai maklumat ini harus dilakukan atas risiko, bahaya dan liabiliti anda sendiri.