स्काइपव्हाट्स एपViberअन्य
महत्त्वपूर्ण नोट: तपाईंले प्रदान गर्नुभएको जानकारी प्रारम्भिक हो र साझेदारको लागी अनुप्रयोगलाई मान्न सकिँदैन। साझेदारीको सबै पुरस्कारहरू ह्वो पोड अफिस द्वारा लिखित रूपमा अनुमोदन गरिनु पर्छ र पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्दछ। Hov Pod ले कुनै पनि लागत को लागी कुनै पनि जानकारी को तैयारी या सबमिट गर्न को लागी कुनै पनि लागत को लागी दायित्व को कुनै दायित्व मानिन्छ। यस सूचनाको बारेमा तपाईले गरेको कुनै पनि कारवाही तपाईंको जोखिम, खतरा र दायित्वमा गर्नु पर्छ।