Mud Rescue

Hovercraft brukes over mudder i mange applikasjoner, da de er spesielt egnet for bruk over mudder.

Ingen andre kjøretøy kan krysse slam og tidevannsområder eller sumpere samt Hov Pod hovercraft.

De har blitt brukt i patrulje av grenseområder hvor mud hindrer bruk av andre kjøretøy.

Redningsoperasjoner over mudder betyr at folk som sitter fast i gjørme eller strandet etter flom, raskt kan bli funnet og hentet.

Enkelte egenskaper er bygd over mudder, bytte eller tidevannsområder og sitte på steng eller piler over gjørmen. I tilfelle av brann, må disse egenskapene nås, og Hov pod-brannslokkingen er spesielt egnet for denne rollen. Fullt utstyrt for å takle branner, kan det reagere raskt for å bekjempe brannen og redde folk.

Kommersielle operatører må få tilgang til gjørmete og tidevannsområder for bro- eller bygningsvedlikehold, og Hov Pod hovercraft kan raskt og enkelt flytte et mannskap og utstyr til disse stedene.

Skallfiske foregår i gjørmeområder i mange deler av arbeidet, og det kan være svært kostbart å få arbeidere og produsere til og fra kysten.

Deler av verden har problemer med UXO (un-exploded Ordinance) i slam og tidevannsområder, og dette kan forhindre enhver person, kjøretøy eller rørledning som går gjennom dette territoriet. Hov Pod båt er unikt egnet til å jobbe i disse områdene for å finne noen UXO.