SkypeHva AppViberAnnen
Viktig merknad: Informasjonen du oppgir er foreløpig og anses ikke som et søknad om partnerskap. Alle utmerkelser av partnerskap må godkjennes skriftlig av en offiser i Hov Pod og må gjennomgå en grundig evalueringsprosess. Hov Pod påtar seg ingen forpliktelse for ansvar for eventuelle kostnader du måtte pådra deg for å forberede eller sende inn noen opplysninger til Hov Pod. Eventuelle handlinger som er tatt av deg angående denne informasjonen, bør gjøres på egen risiko, fare og ansvar.