For å finne ut mer om Hov Pod hovercraft vennligst kontakt oss. Jo mer informasjon du kan gi det bedre, kan vi hjelpe til med å konfigurere et egnet fartøy for deg. Ta med et mobil- / mobilnummer hvis du har en. Hvis du har en WhatsApp- eller i-melding eller annen form for kontakt, så inkluderer du også det.

bar1

bar1