Harbour Security - Solution

Først av alt er Harbor Security en fullstendig integrert maritime overvåkingsløsning. Spesielt relevant løsner sikringen radar-, kyst-, luft- og overflateelektro-optisk / infrarød (EO / IR), sonar- eller ekkofin, automatisk identifikasjonssystem (AIS), 3D-kartlegging, dataanalyse og sikker kommunikasjon.

Videre registrerer Harbor Security, sikkerhetskopier og gjengir alle inngangsdata som radar ekko, video, AIS, VHF og verdensomspennende værvarselstjeneste. Som et resultat er det en ganske intuitiv og forståelig løsning, men koster mye mindre enn tilsvarende systemer.

Kommandosentralen gir også en visning og analyse av sensor feeds og nærmere titt evner. Resultatet er at det integrerte, små målvarslingsradaranlegget, soneovervåking, alarmfunksjon og værforhold løsningen er uten sidestykke.

I tillegg gir høyoppløselige EO / IR-kameraer på kystkanten også droner og hovercraft brukerens lås på interessepunkter og sporer dem automatisk.

En kombinasjon av sensorer er også integrert i løsningen. Derfor droner (UAV) og bemannet eller autonome hovercraft (USV) å tilby en mobil, fleksibel og skalerbar overvåkingsløsning.

Spesielt relevant for forholdene, fungerer løsningen dag og natt i tillegg til å være alt vær. Overvåk målområdene autonomt med forhåndsprogrammerte ruter, forhindrer systematisk inntrengning, migrasjon, smugling eller hærverk.

Endelig er løsningen kombinert med valgfrie motforanstaltninger som langdistanse akustisk enhet og blender. Følgelig er interessepunkter som automatisk er klassifisert som trusler av systemet, utstedt rettede hørbare advarsler eller engasjert med ikke-dødelige avskrekkere.

La oss tilpasse en full løsning for din Harbour Security-applikasjon.

Harbour Security

Harbour Security - Handlingsbar Intelligence

Havn Sikkerhet, overvåking i vannområder langs kysten der skipene er lagret eller søker lyst fra vær. Derfor er havner eller anlegg som brukes til lasting og lossing av skip og finnes i havner.

Videre er kunstige / naturlige havner, isfrie havner og frittstående havner. Kystnære havner, innlandshavner, fiskehavner, varmtvannshavner, inkludert cruiseskipporter og tørre porter.

I tillegg overvåker Harbour Security marinaer, kaier, forankring, ferjeskip, flytende dokker, bryggerier, brygger, pontoner, kaier og fortøyninger.

Også plattformer hvor det er nesten faste konstruksjoner. Mest bemerkelsesverdige er konstruksjoner som skur, drivstofftanker, kontorer, inkludert de med midlertidig utstyr som kraner, varebiler og transtainers.

Fordi Harbor Security leverer intelligent intelligens fra fjerntliggende steder, derfor reagerer du raskt eller engasjerer fra overflaten eller fra luften, løsningen er mer effektiv. Snarere enn et fast kamera, sikkerhetsvakter eller barrierer, tradisjonelt overvåkingssystem. Harbor Security er en kontinuerlig og vedvarende mobil sikkerhetsløsning.

Derfor er utnyttelsen av drones evne til utrættelig loiter i timevis ganske viktig, nesten fra fremtiden. Fordi tethered med hovercraft, er et lavt lyskamera en mobil løsning som tar en visuell oversikt over alt under det som beveger seg eller endrer seg over tid.

Som konklusjon er Harbor Security en unik integrasjon av de nyeste overvåkningsteknologiene, all terrengskapasiteten til hovercraft og drones luftkapasitet. Som et resultat økt synlighet, derfor økt oppmerksomhet, samtidig som den økte raskt å reagere på enhver advarsel, hendelse eller innbrudd.

Maritime Security Ops

Harbour Security Highlights

◊ Kontinuerlig drift 24 / 7
◊ Avgrense kjente og ukjente mål
◊ Sporskips og småbåter
◊ Målgjenkjenning og -identifikasjon
◊ Undervannsmålsporing
◊ Dag / natt Drone & Hovercraft Patrol
◊ Amphibious Search, Rescue & Response

◊ Record / Replay Radar Echo / Video / AIS / VHF
◊ Sendes automatisk til sikkerhet
◊ Aerial & Surface Engagement / Response
◊ Overvåk og kontroll fartøystrafikk
◊ Ubegrenset værmelding
◊ Luft- og overfladedag / nattvisning
◊ Diver Detection Sonar og Echo Sounder

◊ Tethered Drone Long Range Patrol
◊ Integrert sikkerhet / sikkerhetsløsning
◊ Long Range Radar Observation
◊ Early Detection og Alert Management
◊ Overvåk nærliggende installasjoner og rigger
◊ Langvidde ikke-dødelige motforanstaltninger
◊ Autonome kapasitetsoperasjoner

Fortell oss om din Harbour Security Application?

Bestill en Oppnevning