Maritime Security Ops

Maritime Security Ops er en integrert sikkerhets- og overvåkingssystemløsning for olje- og gassplattformer, fiskeanlegg, havner og havner, Waterside-fasiliteter, marineminner, marinereservat og andre kritiske vannsider. Videre har Maritime Security Ops blitt implementert av både kommersielle og offentlige kunder for å støtte et bredt spekter av sikkerhets- og overvåkingsprogrammer.

Den modulære utformingen av Maritime Security Ops maskinvare- og programvarekomponenter gir en løsningsbasert løsning som kan skaleres og tilpasses for å passe de fleste maritime sikkerhetsapplikasjoner. Systemet er konstruert for å detektere, overvåke, spore og identifisere svært små mål ved hjelp av den eksklusive Furunu Detection Radar.

Dessuten er deteksjonskapasiteten til systemet blitt testet og derfor verifisert mot små båter (som Jet Ski, gummistøvler, kajakker og kanoer). Derfor oppdager løsningen også overflatesvømmere, flytende gruver og andre simulerte vannbårne improviserte eksplosive enheter.

Systemet kan konfigureres til automatisk å oppdage og klassifisere alle mål innen sikkerhetssoner. De oppdagede målene er klassifisert av brukerdefinerte regelsett og systemet varsler operatøren, mens du automatisk tilordner et kamera for å låses på og sporer de overliggende målene.

Maritime Security Ops integrerer også droner eller hovercraft med kameraer, termiske bildeanordninger, dykkerdetekteringssonar eller ekkolåser, automatisk identifikasjonssystem (AIS) for å gi fullstendig maritim situasjonsbevissthet. Løsningen gir også forbedret luft- eller overflate respons.

Maritime Security Ops

Maritime Sikkerhetsløsninger

◊ Kystovervåking
◊ Maritime Surveillance
◊ Overvåking av fartøystrafikk
◊ Naval / Military Restricted Waters
◊ Innspillingsdeteksjon på innsiden av vann

◊ Hav- og havneovervåkning
◊ Kritisk infrastrukturovervåking
◊ Resource Site Protection
◊ Airport Waterside Surveillance
◊ Offshore vindturbin sikkerhet
◊ Fiskegårdssikkerhet

◊ Overvåking av olje / gassplattform
◊ Mobile Drilling Unit Security
◊ Fartøysregistrering
◊ Marine Monuments Security
◊ Marine Sanctuaries Security

Maritime Security Ops - Sikkerhet og Overvåkning

Maritime Security Ops er en fullt integrert maritime overvåkingsløsning. Løsningen sikrer radar, kyst-, luft- og overflateelektro-optisk / infrarød (EO / IR), sonar- eller ekkofin, automatisk identifikasjonssystem (AIS), opptak / sikkerhetskopiering og gjengivelse av alle inngangsdata som radar ekko, video, AIS, VHF og verdensomspennende værmeldingstjeneste, til et intuitivt og forståelig system.

Maritime Security Ops gir kommandosentralen muligheten til å se og forstå sensor-strømmer og sende en nærmere titt i luften eller fra overflaten. I tillegg til det fullt integrerte Maritime Security Ops Small Target Detection-radaranlegget, inkluderer systemet Sone Monitoring og Alarm, det er også værprognoser.

Maritime Security Ops EO / IR-kameraer med høy oppløsning på kystkanten, på droner og luftputebåt gjør det mulig for brukeren å låse seg på mål av interesse og spore dem automatisk. I kombinasjon med valgfrie motforanstaltninger som langdistanse akustisk enhet og dazzlere, interessepunkter som automatisk er klassifisert som trusler av systemet, kan utstedes rettede hørbare advarsler eller forpliktet til ikke-dødelige avskrekkere.

Maritime Security Ops bruker kombinasjon av sensorer, droner (UAV) og bemannet eller autonomt hovercraft (USV) for å gi en mobil, fleksibel og skalerbar overvåkingsløsning. Som et resultat er Maritime Security Ops brukt som et frittstående marint sikkerhetssystem, eller heller fungerer som en del av et større maritim løsningsnettverk

La oss tilpasse en full sosial sikkerhetsløsning for din søknad.

Maritime Security Ops

Sjøfartssikkerhet - Intelligens

◊ Small Target Detection radar
◊ Radar kommando og kontroll
◊ Automatisert radarmåltracker
◊ AIS / radar mål korrelasjon
◊ Automatisert målrisikoklassifisering
◊ Kystovervåking, antenne og overflate
◊ Støtte for svømmerdetekteringssonar
◊ Diver Detection Echo Sounder
◊ AIS basestasjon kommando og kontroll
◊ Modulær og skalerbar design
◊ Fjerntilgang og kontroll

◊ Termiske bildeapparater
◊ Soneovervåking og alarmer
◊ Kontrollert kamerahåndtering
◊ Record & Replay Funksjon
◊ Værmeldingstjeneste
◊ Drone / Hovercraft Integration
◊ Overflate respons kapasiteter
◊ Antennemuligheter
◊ Hyper Spectral (Color Definition)
◊ Lidar (Terrengkartlegging)
◊ Høyoppløsningskameraer

◊ Lette lyskameraer (nattvisning)
◊ Varme kameraer
◊ Single Beam Echo Sounders
◊ Multi Beam Echo Sounders
◊ Lyttemateriell og Sonar
◊ Partikkel- og strålingssensorer
◊ Vann dybde og sediment sensorer
◊ Mikroorganismer og kjemiske sensorer
◊ Ikke dødelige avskedigelser og våpen
◊ sanntids kommunikasjon (GPS og AIS)
◊ Integrert data- og kontrollsenter