Hov Pod er enestående i stand til å gjennomføre UXO (Unexploded Bomb) undersøkelsesoperasjoner i slam og tidevannsområder.

All Terrian Bruk

Kravene til all terrengsundersøkelse innebærer at områder som flodbredder, tidevannsområder, deltaer, grunne innsjøer, gjørme, is, snø, myk sand osv. Er vanskelig å komme til og enda vanskeligere å undersøke. Konvensjonelle kjøretøy er svært ofte upraktiske eller ikke i stand til å få tilgang til disse terrengene og marin undersjøisk eller grunnskanning undersøkelse og deteksjon er derfor komplisert, kostbart, farlig og tidkrevende.

Hov Pod All Terrain Survey Hovercraft er svært allsidig og tilbyr en løsning på disse problemene. Hov Pod kan utstyres med magnetometre, jordtrengende radar, ekkolodd og annet deteksjonsutstyr for å utføre arbeid på en kontrollert og kostnadseffektiv måte.

Hov Pod har et veldig lett fotavtrykk, og når det er konfigurert med GPS, kan kartleggingen kjøres i gang i vanskelige terreng og farlige forhold for å foreta presise undersidescanning.