ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ

ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਕੇ eਨਲਾਈਨ ਲੇਖ ਵਿਆਕਰਣ ਚੈਕਰ cialis spedizione anonima ਏ ਪੀ ਏ ਵਿਚ ਨਮੂਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਰੋਤ url ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ https://healthimperatives.org/rxstore/get-free-viagra/71/ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੇਖ ਵਿਸ਼ੇ https://lynchburgartclub.org/best-content-writer-sites-online/ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ ਇਸਲਾਮ ਲੇਖ ਕੈਨਡੀਅਨ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਇਗਰਾ ਖਰੀਦ ਟਰਮ ਕਾਗਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਰੋ https://pittsburghgreenstory.com/newyork/thesis-statement-about-humor/15/ ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦੋ cialis 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ https://sigma-instruments.com/viagra-england-rezeptfrei-21839/ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੀਆਲਿਸ ਦੇ ਮੁਫਤ ਨਮੂਨੇ zovirax ਸਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਇਗਰਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ http://jeromechamber.com/event/deforestation-paper/23/ help to write an essay top blog ghostwriter sites for mba essay writing service turnitin 200 mg viagra canadian pharmacy design thesis report ਵੇਖੋ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵਪੌਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ

ਇਹ ਨੀਤੀ (ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ https://hovpod.com/terms/ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ' ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 (ਐਕਟ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ hovpod.com ਹੈ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

Https://hovpod.com ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਡੇਟਾ, ਵੈਬ ਲੌਗਜ਼, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

IP ਪਤੇ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ IP ਪਤੇ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ("ਈ ਈ ਏ") ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਈ ਈ ਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਟੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ) ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ [post or telephone] ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ http://www.hovcraftcraft.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ £ 80,000 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਰਹਿ ਸਕੋ.

ਸੰਪਰਕ

ਇਸ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ