OPCJA 1 Actionable Intelligence - Gotowość na wypadek katastrofy

Platformy dyktują zdolność drona do dostępu do pewnych środowisk, ale jego ładowność często decyduje o typie danych, które może gromadzić. Zdalne czujniki, takie jak kamery elektro-optyczne i podczerwone (EO / IR), mogą pomóc w ustaleniu świadomości sytuacyjnej, podczas gdy przekaźniki komunikacyjne mogą być wykorzystywane do nadawania częstotliwości bezprzewodowych w każdym miejscu, w którym podróżuje dron.

Drony są przywiązane do możliwości oprogramowania, które mogą usprawnić dostęp i współdzielenie danych. To dane z dronów mają ogromny potencjał, na przykład, gdy są zintegrowane z mapami kryzysowymi objętymi rojem i istniejącymi systemami informacji geograficznej (GIS)

Drony od dawna są opisywane jako optymalnie dostosowane do wykonywania misji 3-D, często określane jako brudne, nudne i niebezpieczne. Mogą dostarczać potrzebne dane lotnicze w obszarach uznawanych za zbyt niebezpieczne dla ludzi na ziemi lub załogowych statków powietrznych, takich jak miejsca ze skażeniem promieniowaniem jądrowym lub w bezpośredniej bliskości pożarów. Drony mogą również dostarczać potrzebne materiały i przekazywać połączenia Wi-Fi i telefonii komórkowej, gdy komunikacja jest najbardziej potrzebna.

Dodatkowo drony i poduszkowce mogą być wyposażone w różne opcje czujników, które obejmują obraz, termiczny, LiDAR, hiperspektralny i wielospektralny. Dlaczego te są ważne? W trzęsieniach ziemi i obsunięciach ziemi czujniki te mogą być pilotowane w celu przeprowadzenia badań uziemienia. Na przykład czujnik termiczny doskonale nadaje się do wykrywania ciepła emitowanego przez ludzkie ciało, co pomaga zlokalizować osoby, które przeżyły. Różne zestawy czujników są wydajne w uzyskiwaniu danych, aby stworzyć dokładną rekonstrukcję stref katastrofy 3D, która w porównaniu z danymi historycznymi z satelitów oferuje nowe perspektywy zakresu obrażeń i odchylenia terenu lub pola, które mogą pomóc w radzeniu sobie w przyszłych katastrofach.

Awaryjna inteligencja w czasie katastrof

Ładunki wywiadowcze

◊ Hyper Spectral (definicja koloru)
◊ Lidar (mapowanie terenu)
◊ Kamery o wysokiej rozdzielczości
◊ Niskie kamery Lite (Night Vision)

◊ Kamery termowizyjne
◊ Echosonda jednoobwodowa
◊ Multi Beam Echo Sounders
◊ Urządzenia do słuchania i sonar
◊ Czujniki cząstek i promieniowania
◊ Czujniki głębokości wody i osadu

◊ Mikroorganizmy i czujniki chemiczne
◊ Niekorzystne środki odstraszające i broń
◊ Komunikacja w czasie rzeczywistym (GPS i AIS)
◊ Zintegrowane centrum danych i kontroli

Opcja 2 Drony - Gotowość na wypadek katastrofy

Drony stają się cenniejszym narzędziem w wielu operacjach humanitarnych, podczas których bezzałogowe statki powietrzne mogą być szybko uruchamiane i wykorzystywane do zbierania danych i obrazów oraz pomagają zlokalizować osoby, które mogą zostać ranne lub uwięzione.

Widoki lotnicze są niezwykle przydatne w strefach katastrof na dużą skalę. Drony, zaprojektowane z myślą o zwinności, szybkości i niezawodności, pozwalają zespołom reagującym z dużą przewagą bez ponoszenia kosztów związanych z załogowymi operacjami lotniczymi. Ponieważ wiele z nich jest autonomicznie pilotowanych, drony mogą uzyskać dostęp do trudno dostępnych obszarów i wykonywać zadania gromadzenia danych, które w przeciwnym razie są niebezpieczne lub niemożliwe dla ludzi.

Drony lub UAV (bezzałogowe pojazdy powietrzne) coraz częściej stają na czele innowacji w zakresie technologii humanitarnych. Podczas gdy drony nie są nowością w nagłówkach, ich stosowanie w sytuacjach związanych z katastrofami jest wciąż w fazie embrionalnej, a ekscytujące wydarzenia stają się coraz bardziej popularne.

Drony zwiększają skuteczność respondentów. Oprócz łagodzenia reagujących na katastrofy z niektórych z ich najbardziej niebezpiecznych zadań, drony mogą wykonywać nudne i brudne zadania, aby umożliwić respondentom skupienie się na ważniejszych sprawach. Na przykład dzięki zapewnieniu wiedzy sytuacyjnej pracownikom po katastrofach po huraganie Katrina technologia dronów pozwoliła respondentom skupić się na zadaniach, które wymagały natychmiastowej uwagi.

Technologia Drone jest ekonomiczna. Podczas gdy solidny system dronów może wymagać znacznych początkowych kosztów kapitałowych, drony są nadal często tańsze niż załogowe samoloty do zakupu i eksploatacji.

Najważniejsze cechy Drone

◊ Rama z włókna węglowego
◊ Wydłużone czasy lotów
◊ Środkowa gravity 100%
◊ Lekki i łatwy do podróżowania

◊ Składa się do 30%
◊ Zaprojektowany przez Drone Pilots
◊ Drone ładowność Wydajność do 60kg
◊ Konfiguracja rotora modułowego
◊ Niezrównana konfiguracja
◊ Bez dodatkowego czasu montażu

◊ Może być przywiązany do poduszkowca
◊ Długoterminowy nadzór nad taktycznym
◊ Zaprojektowany i zbudowany w USA.
◊ Kompatybilny z HoverHomeTM

OPCJA Poduszkowiec 3 - GOTOWOŚĆ PODŁOGI POWODZIOWEJ

Poduszkowiec Hov Pod niezwykle przydatny na mokrych ziemiach, mokrym piasku lub błocie, płytkiej wodzie, zalanych rzekach, kałużach, bagnach, wielu obszarach, do których nie można dotrzeć innymi pojazdami. W powodzi przeciętny samochód może zostać zmyty z drogi w 12 cali poruszającej się wody, a drogi pokryte wodą są podatne na zawalenie. Próba przejechania przez wodę może również spowodować zatrzymanie silnika, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenia, jeśli spróbujesz ponownie uruchomić silnik.

Jeśli z tyłu motocykla przenoszona jest krew, drgania spowodowane przez rower i jego wibracje mogą zrujnować próbkę, są to zadania, które może wykonywać poduszkowiec,

W miarę jak gruzy i gruz gromadziły się na ulicach, większość dróg była zablokowana, odmawiając dostępu do obszarów peryferyjnych. W sytuacjach, w których normalny dostęp do drogi jest poza stołem, agencje rządowe są zmuszone do rozmieszczenia poduszkowców, aby kontynuować natychmiastowe poszukiwania i ratowanie, a później, wysiłki humanitarne. Działania poszukiwawcze i ratunkowe z powietrza są drogie, a jak widzieliśmy w przeszłości, operacje te mogą rozciągać się na miesiące, a nawet lata. W krajach, w których zasoby już są ograniczone, ta opcja nie jest opłacalna.

Poduszkowiec Hov Pod Rescue - Hov Pod jest bardzo przydatny w przypadku powodzi, błota i lodu, gdzie nie można korzystać z łodzi. Łodzie są dość bezużyteczne na lodzie i błocie. Podczas powodzi śmigła łodzi zostają zaczepione o meble uliczne, ogrodzenia z drutu i plastikowe torby unoszące się w wodzie, Hov Pod nie ma śmigieł. Poduszkowce Hov Pod Rescue są również dobre na szybko płynącą wodę, która zmiecie łódkę.

W sytuacjach awaryjnych operacje ratownicze muszą być szybkie, aby reagować na różne sytuacje. W błotnistych, ruchomych piaskach, powodziach, lodzie lub mieszanym terenie pojazdy konwencjonalne mają poważne ograniczenia, a aby przezwyciężyć problemy z dostępnością, potrzebne są urządzenia pomocnicze, takie jak platformy flotacyjne, aby dotrzeć do ofiar z błota i lodu.

Najważniejsze cechy poduszkowca

◊ Wszechstronny / amfibie
◊ Przenosi pasażerów lub ładunek
◊ Szybkie lądowanie lub woda
◊ Ciągły i długoterminowy widok powierzchni

◊ Handlowy klasy Małe i średnie obciążenie
◊ Roczna gwarancja z włókna węglowego / kevlaru lub HDPE - 5
◊ Zastrzeżony system spodni antypoślizgowych
◊ Szeroki ślad - maksymalna wyporność
◊ Sprawdzony w trudnych warunkach
◊ Można zmodernizować za pomocą noszy

◊ Wykorzystaj ładunki, GPS, kamery, sonary
◊ Związany z dronem w celu uzyskania widoczności z powierzchni na powietrze
◊ Światowa marka wiodąca Hov Pod
◊ Autonomiczne zdolności

Opcja 4 Spętane trutnie - gotowość na wypadek katastrofy

Z pewnością różnorodność systemów bezzałogowych - w tym wyspecjalizowane kombinacje pojazdów powietrznych, naziemnych i amfibijnych - otwiera rozległy zestaw możliwości misji. Aby naprawdę zyskać uznanie dla zdolności poduszkowców i dronów do poprawy działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, należy zbadać przypadki użycia na poziomie granularnym na wszystkich czterech etapach katastrofy (zapobieganie, przygotowanie, odpowiedź, odzyskiwanie). Odpowiednio. Ponieważ jednak drony są coraz bardziej zintegrowane z operacjami reagowania na katastrofy, odkryte zostaną nowe zastosowania tych platform, co dodatkowo zwiększy ich bezpieczeństwo i skuteczność w reagowaniu na katastrofy i uldze.

Spętane drony są jedną z najbardziej obiecujących i potężnych nowych technologii w celu poprawy reakcji na katastrofy i działań ratunkowych. Drony w naturalny sposób uzupełniają tradycyjne operacje ratownicze, pomagając zapewnić bezpieczniejsze, szybsze i bardziej wydajne operacje.

Drone przywiązany do technologii poduszkowców jest wysoce mobilny. Drony i poduszkowce mogą być uruchamiane w różnych środowiskach bez potrzeby wybiegu

Różnorodność możliwości i konstrukcji dronów i poduszkowców pozwala aplikacjom ratunkowym być szerokimi i elastycznymi, a także pozwala na wykonywanie unikalnych i specyficznych misji w sytuacjach awaryjnych i reagowania na katastrofy oraz w celu zapobiegania stratom i łagodzenia ich.

Innowatorzy chcą używać dronów na uwięzi, aby dostarczać niezbędne awaryjne dostawy do obszarów bez dostępu do dróg, a także działać w obszarach dotkniętych klęską, gdzie dostęp dla ratowników jest niebezpieczny. Ostatnie testy przyniosły zachęcające wyniki, a także pokazują wszechstronność poduszkowców / dronów jako platformy dla innych technologii.

Najważniejsze cechy Drone Drone

◊ Krytyczny zasób dla operacji bezpieczeństwa.
◊ Ciągły i długoterminowy globalny widok z lotu ptaka
◊ Bezproblemowa efektywna noc i dzień nadzoru
◊ Nieokreślony jako bezzałogowy statek powietrzny
◊ Większa przewaga kosztowa w stosunku do śmigłowców

◊ Samolot obsadzony dużymi kosztami przewagi
◊ Można wdrożyć, aby monitorować duży obszar.
◊ Kompaktowy, lekki i szybki do wdrożenia
◊ Sprawia, że ​​mały szum z wysokiej pozycji
◊ Zapewnia dyskretną ochronę

◊ Nie ma potrzeby pilotowania przeszkolonych pilotów
◊ Śledzi poduszkowiec, gdziekolwiek się pojawi
◊ Obszary klęsk żywiołowych, powodzie i burze
◊ Bagna, lód, błoto, bagna, pustynia
◊ Autonomiczne zdolności

Opcja 5 HoverHome - Powodzenie katastrofy powodziowej

Drony mają dystans, czas lotu i ograniczenia operacyjne z powodu żywotności baterii, maksymalnego zasięgu zdalnego sterowania i ograniczeń widoczności. Jeśli stacja główna znajduje się w miejscu statycznym, operatorzy muszą zapewnić, że drony pozostają w zasięgu zdalnego sterowania lub linii wzroku i że każdy dron ma wystarczającą moc, aby bezpiecznie wrócić do domu.

Autonomiczny terenowy monitoring, bezpieczeństwo, patrol graniczny lub operacje poszukiwawczo-ratownicze?

Mobilna stacja dronów - HoverHome to mobilna, wszechstronna automatyczna stacja wymiany akumulatorów, która nie tylko pozwala na pracę w odległych obszarach, ale nawet gdy bateria trutnia się rozładuje, nasza stacja robotów może wylądować dronem, wymienić baterię na świeżo naładowaną. ponownie uruchom drona, aby wznowić misję. Wszyscy z lub bez pilota lub załogi na pokładzie.

HoverHome - Mobile Drone Station rozszerza możliwości komercyjnych dronów, umożliwiając uruchomienie i lądowanie na wodzie, amfibii lub trudno dostępnym terenie. Umożliwiając niemal nieprzerwane loty z minimalnym czasem przestoju, ta mobilna automatyczna stacja wymiany baterii zapewnia również gromadzenie danych w dowolnym miejscu i czasie w świecie opartym na danych.

USV

Najważniejsze cechy HoverHome

◊ Do akumulatorów 12 doładowanych
◊ Automatyczna wymiana baterii
◊ Pokrycie mobilne w terenie
◊ Obszary klęsk żywiołowych, powodzie i burze

◊ Bagna, lód, błoto, bagna, pustynia
◊ Zwiększona odległość lotu
◊ Umożliwia loty niemal ciągłe
◊ Zdrowie i monitoring baterii
◊ Dane aplikacji mobilnej zebrane w czasie rzeczywistym
◊ Przesyłanie danych do chmury

◊ Military Grade Container
◊ Integracja z Web API
◊ Uruchom na lądzie lub na ziemi
◊ Autonomiczne zdolności

OPCJA 7 TRANSRANGER - STAŁE DRZWICZKI SKOKOWE

Nasi inżynierowie opracowali różne wyjątkowe i zastrzeżone funkcje dla Transranger'a, w tym, ale nie wyłącznie, zatrzaski skrzydełek z szybkim zwolnieniem, zintegrowany wewnętrzny zbiornik paliwa, podwozie w kształcie dna w kształcie samolotu, anteny wbudowane w winglety i wewnętrzny GPS, co oznacza zerowy opór indukowany przez te systemy, szybki wdrożyć płatowiec do szybkiego montażu i transportu, wysoce zoptymalizowane techniki produkcyjne i kompozytowe oraz wiele innych funkcji "tylko Transranger".

Te cechy i wartości projektowe pozwalają uzyskać niezwykle niski ciężar przy maksymalnej masie startowej wynoszącej tylko 16kg. Wnękę ładowności można dopasować do zamontowania szerokiej gamy kamer, czujników i innego sprzętu, dzięki czemu system zapewnia dużą elastyczność bez ograniczania zakresu operatora lub misji. Zaprojektowany, by być stabilnym aerodynamicznie i stabilny w zastosowaniach do lotów o niskiej prędkości, Transranger został zaprojektowany do rejsów o prędkości 20m / s. Płatowiec ma maksymalną prędkość VNE wynoszącą 30m / si niską prędkość przeciągnięcia 13m / s oraz niesamowitą wytrzymałość do 7 godzin.

Na wysokości około 1800 stóp, 45 mph, podróż w drodze będzie w przybliżeniu zależała od warunków. Ciągła kontrola 24 / 7.

STAŁE NAJWYŻSZE KLASY

◊ Wykonane z najwyższej jakości materiałów
◊ Wysoce zoptymalizowana rama kompozytowa
◊ Zaawansowana konstrukcja aerodynamiczna
◊ Efektywny rejs z bardzo niskim oporem
◊ Niesamowicie niski ciężar przy tylko 5.6kg
◊ Płatowiec jest całkowicie modułowy
◊ Szybka maszyna do rozładunku w powietrze
◊ Pionowy start bez potrzeby wybiegu

◊ Lądowanie w pionie Bez kosztownej katapulty
◊ Lot wielorotowy i stały lot skrzydłowy
◊ Technologia VTOL w systemie stałego skrzydła
◊ Start i lądowanie w zamkniętych przestrzeniach
◊ Zatrzaski skrzydełkowe Quick Release
◊ Zintegrowany wewnętrzny zbiornik paliwa
◊ Kształtowane podwozie z folii Aero
◊ Anteny budują się w winglety

◊ Wewnętrzny GPS, czyli zero przeciągnij
◊ Dopasowany do szerokiej gamy kamer
◊ Stabilny w aplikacjach lotu w niskiej prędkości
◊ Zaprojektowany do podróży na 20m / S
◊ Maksymalna prędkość VNE 30m / S
◊ Niska prędkość przeciągnięcia 13m / S
◊ Wytrzymałość na lot do 7 godzin
◊ Nowa generacja w bezzałogowym statku powietrznym

OPCJA 8 Mobile Rescue Solution - PREZENTACJA POWIERZCHNI POWODZI

Inicjowana przez Bistancka pierwsza pomoc może uratować życie, podczas gdy specjaliści są w drodze.

Właśnie dlatego jesteśmy Oficjalnymi Dystrybutorami po pierwszym Mobilnym Rozwiązaniu Ratowniczym: interaktywny system pierwszej pomocy, który obejmuje wiedzę i sprzęt, których nie przeszkoleni świadkowie muszą pożyczyć rękę podczas niespodziewanych nagłych wypadków medycznych.

Interaktywna aplikacja uruchamia algorytm oparty na ocenie, aby najpierw zlokalizować najpoważniejsze problemy. Aplikacja kieruje osoby postronne w celu znalezienia odpowiedniego sprzętu, a następnie zapewnia instrukcje krok po kroku dotyczące postępowania w przypadku nagłego wypadku.

Nowoczesne awaryjne artykuły medyczne do leczenia ciężkiego krwawienia, reakcji alergicznych, zatrzymania akcji serca i innych.

Stworzony przez sanitariuszy, lekarzy ratowniczych, edukatorów ratowniczych, wojskowych weteranów i programistów, którzy pomagają osobom postronnym ratować życie. Kwalifikacja jako zestaw ANSI klasy A.

Mobile Rescue Highlights

◊ Inicjowana pierwsza pomoc Bystandera
◊ Pierwszy interaktywny system pierwszej pomocy
◊ Zastosuj pierwszą pomoc, zanim pojawią się profesjonaliści
◊ Zastosuj pierwszą pomoc i transport w celu leczenia

◊ Aplikacja interaktywna przeprowadza ocenę
◊ Algorytm lokalizuje najbardziej poważne problemy
◊ Priorytety dla najbardziej poważnych warunków
◊ Kieruje Bystanera do właściwego wyposażenia
◊ Sprzęt medyczny oznaczony i oznaczony kolorem

◊ Zapewnia instrukcje krok po kroku
◊ Wskazówki dotyczące postępowania medycznego w nagłych wypadkach
◊ Zarządzaj 80 + urazy i choroby
◊ Kwalifikacja jako zestaw klasy ANSI

Opcja 9 Filtracja wody - Gotowość na wypadek powodzi

DIVVY® może być skonfigurowany tak, aby zapewnić do 6,000 galonów wody dziennie; odpowiednik na osobę za galony 3 dziennie dla osób 2,000. Niezależnie od tego, czy DIVVY® jest propozycją jako element planowania awaryjnego, czy też jest stosowany w celu zapewnienia ulgi i powrotu do zdrowia po katastrofie, może spełnić wymagania dotyczące wody pitnej dla dowolnej dużej grupy. Porozmawiaj z ekspertem wodnym Hov Pod, aby uzyskać pomoc w obliczeniu zapotrzebowania na wodę w nagłych wypadkach w dowolnym centrum populacji.

System DIVVY Emergency Water System jest przeznaczony do użytku w sytuacjach niskiego zużycia zasobów, gdy dostęp do zasilania, paliwa i wiedzy technicznej jest zagrożony. W pełni sprawny i zdolny do dozowania bezpiecznej wody pitnej w ciągu 90 minut od ustanowienia - DIVVY jest niezbędnym źródłem zarówno gotowości społeczności, jak i reakcji na katastrofy.

Najważniejsze cechy filtracji wody

◊ Mogą być przenoszone przez ludzi 1-2
◊ Obsługa jednej osoby
◊ Łatwa w użyciu pompa ręczna
◊ 30 Min Fill Time, 60 Min Czas leczenia

◊ Działa z dowolnym źródłem słodkiej wody
◊ Nie wymaga zasilania
◊ Zabija bakterie i wirusy
◊ Usuwa cząstki stałe, pierwotniaki i cysty
◊ Poprawia smak i zapach
◊ Łatwe do czyszczenia i ponownego użycia

◊ Do galonów 6000 dziennie
◊ Minuty od instalacji do wydawania
◊ Dostarczaj galony 6,000 dziennie
◊ Dozuje galony 4 na minutę

Opcja 10 Communications - Gotowość na wypadek katastrofy

System inteligentnej gotowości na wypadek katastrofy (iDPS) ma na celu zapobieganie poważnym skutkom klęsk żywiołowych i organizowanie operacji pomocy w przypadku wystąpienia katastrofy. Ma dwojaką funkcję operacji i szkoleń wspomagających. System integruje historyczne dane klimatyczne, monitorowanie w czasie rzeczywistym, symulacje katastrof, poduszkowce, drony i planowanie misji. System stosuje inteligencję komputerową do alokacji zasobów w celu przyspieszenia i optymalizacji odpowiedzi na katastrofy.

Ten skalowalny zintegrowany system komunikacji oparty na chmurze wykorzystuje telefon satelitarny i szerokopasmową technologię mobilną z redundancją. Połączenia alarmowe są kierowane do centrum operacyjnego, gdzie raporty są odbierane i potwierdzane i przydzielane jako misje. Zadania są przekazywane do jednostek ratunkowych, a jednostki wykonują misje.

Przygotowywanie się na katastrofę

Najważniejsze cechy systemu iDPS

◊ Redundancja potrójnego wyposażenia
◊ Łączność satelitarna i mobilna łączność szerokopasmowa
◊ Planowanie misji poduszkowców i dronów
◊ Planowanie podróży w kierunku poduszkowca
◊ Planowanie toru lotu trutnia
◊ Komunikacja wideo w czasie rzeczywistym
◊ Wejście alarmowe po katastrofie

◊ Otrzymuj raporty o sytuacji z jednostki pomocy
◊ Potwierdź obszary ostrzeżeń o katastrofach i markizach
◊ Przypisuj misje do różnych działów
◊ Przypisywanie misji w oparciu o sztuczną inteligencję
◊ Wyświetl status misji katastrofy
◊ Wygeneruj raporty dotyczące usuwania skutków awarii
◊ Wykonaj analizę potencjału pożaru lasu

◊ Monitoruj status misji
◊ Monitoruj stan awarii
◊ Zintegruj katastrofę i zasoby w GIS
◊ Odbierz przydzieloną misję na polu
◊ Zaktualizuj przydzielony status misji z pola
◊ Wysyłaj obrazy wideo z pola Real-Time
◊ Poproś o wsparcie z Field Real-Time

Gotowość na wypadek katastrofy

Federalny nakaz gotowości na wypadek katastrofy

Za Wykonanie zlecenia (EO) 13653wpływ zmian klimatycznych - w tym wydłużenie długich okresów ekstremalnych temperatur, intensywne ulewy, gwałtowne pożary, dotkliwe susze, rozmrażanie wiecznej zmarzliny, zakwaszenie oceanów i podnoszenie się poziomu mórz - już wpływają na społeczności, gospodarki i zdrowie publiczne w całym kraju. Oddziaływania te są często najbardziej znaczące dla społeczności, które już stoją przed wyzwaniami gospodarczymi lub zdrowotnymi.

Zarządzanie tymi zagrożeniami wymaga przygotowania, ścisłej współpracy i skoordynowanego planowania przez rząd federalny, a także przez zainteresowane strony, w celu ułatwienia wysiłków federalnych, stanowych, lokalnych, plemiennych, sektora prywatnego i sektora non-profit w celu poprawy gotowości i odporności na zmianę klimatu. Działania te mają na celu ochronę naszej gospodarki, infrastruktury, środowiska i zasobów naturalnych, a także zapewniają ciągłość działań i usług wykonawczych oraz agencji i agencji wykonawczych. Departament Pracy aktywnie angażuje się w skoordynowane federalne wysiłki na rzecz poprawy gotowości i odporności na zmianę klimatu. Nie zadowalaj się poduszkowcem, posiadasz kapsułę Hov.