SkypeCo aplikacjiViberInny
Ważna uwaga: podane przez ciebie informacje są wstępne i nie są uważane za wniosek o partnerstwo. Wszystkie nagrody w partnerstwach muszą być zatwierdzone na piśmie przez oficera Hov Pod i muszą zostać poddane dokładnemu procesowi oceny. Hov Pod nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, które możesz ponieść, przygotowując lub przekazując jakiekolwiek informacje firmie Hov Pod. Wszelkie podejmowane przez ciebie działania dotyczące tych informacji powinny być podejmowane na własne ryzyko, ryzyko i odpowiedzialność.