скипеВхатс Аппвибердруги
Важна напомена: Информације које доставите су прелиминарне и не сматрају се апликацијом за партнерство. Све награде партнерства морају бити одобрене у писаној форми од стране службеника Хов Пода и морају проћи кроз детаљан процес евалуације. Хов Под не преузима никакву обавезу одговорности за било какве трошкове које можете имати у припреми или подношењу било какве информације Хов Поду. Свака акција коју предузмете у вези са овом информацијом треба да се врши на сопствени ризик, опасност и одговорност.