Sekretess

http://www.chesszone.org/lib/dissertation-organization-3340.html bästa avhandlingsbok period papperskalender c algebra hjälp online förundras över världsuppsatsen följ webbplats uppsats tema skapare uppsats tips för gymnasiet http://wnpv1440.com/teacher/graduate-school-essay/33/ källa hur du lägger till en bilaga till e-post på iphone 7 https://caberfaepeaks.com/school/help-homework-short-story-writing/27/ gratis uppsats på 1000 ord om ansvarsskyldighet se följ url https://pacificainexile.org/students/politics-dissertation-ideas/10/ fsu personlig uttalande hjälp har någon använt min uppdragshjälp följer irrelevant avhandling viagra vs cialis forumup http://pejepscothistorical.org/education/how-to-write-an-essays/03/ gå sida http://jeromechamber.com/event/thesis-checker-online/23/ bästa gratis uppsatssajter se url följ url https://thejeffreyfoundation.org/newsletter/professional-resume-writing-service-omaha/17/ chemistry assignment help online the merchant of venice essay uppsats om begagnad rök Hovpod är engagerad i att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor https://hovpod.com/terms/ och alla andra dokument som det hänvisas till) anger hurunder personuppgifter vi samlar in från dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och rutiner beträffande dina personuppgifter och hur vi ska behandla det. Vi behåller viss grundläggande information när du besöker vår webbplats och erkänner vikten av att hålla den informationen säker och låter dig veta vad vi ska göra med det.

I databeskyddslagen 1998 (lagen) är datakontrollanten hovpod.com

Denna policy gäller endast vår webbplats. Om du lämnar vår webbplats via en länk eller på annat sätt kommer du att omfattas av den webbplatsens leverantörs policy. Vi har ingen kontroll över den politiken eller villkoren för webbplatsen och du bör kontrollera sin policy innan du fortsätter att komma åt webbplatsen.

Information som vi kan hämta från dig

Vi kan hämta och bearbeta följande data om dig:

Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på https://hovpod.com. Detta inkluderar information som tillhandahålls vid registreringen för att använda vår webbplats, prenumerera på vår tjänst eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också fråga dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
Om du kontaktar oss kan vi registrera den korrespondensen.
Vi kan också be dig komplettera undersökningar som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
Detaljer om dina besök på vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar, operativsystem, webbläsaranvändning och annan kommunikationsdata, om det behövs för egna faktureringsändamål eller på annat sätt och de resurser som du har tillgång till.

IP-adresser och cookies

Vi kan samla in information om din dator, inklusive var din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp finns, för systemadministration och att rapportera aggregerad information till våra annonsörer. Det här är statistiska uppgifter om våra användares surfaktioner och mönster, och identifierar ingen enskild person och vi samlar inte in personlig information på detta sätt.

Vi kan få information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookie-fil som lagras på datorns hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre och mer personlig service. De möjliggör oss:

Att uppskatta vår målgrupp och användningsmönster.
För att lagra information om dina inställningar och sålåt att vi kan anpassa vår webbplats enligt dina individuella intressen.
För att påskynda dina sökningar.
Att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.
Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig vägra inställningen av cookies. Om du väljer den här inställningen kan du dock inte få tillgång till vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats.

Där lagrar vi dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras vid en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal är kanske engagerad i bland annat uppfyllandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att lämna in dina personuppgifter godkänner du överföringen, lagringen eller behandlingen. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras. Där vi har gett dig (eller var du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som sänds till vår webbplats. någon överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Användningar av informationen

Vi använder information om dig på följande sätt:

För att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
För att ge dig information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi anser kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
Att fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss.
För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det.
Att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
Vi kan också använda dina uppgifter eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa via [post eller telefon].

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt eller för att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, markera den relevanta rutan på det formulär som vi samlar in dina uppgifter på.

Upplysande av din information

Vi kan avslöja din personliga information till tredje part:

I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, kan vi i så fall avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.
Om vi ​​är skyldiga att avslöja eller dela med dig av dina personuppgifter för att följa laglig skyldighet, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och minskning av kreditrisken.
Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Vi informerar vanligtvis (innan du samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kolla vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på http://www.hovercraft.org

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och affiliates. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

Tillgång till information

Lagen ger dig rätt att få tillgång till information om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med lagen. Varje tillträdesförfrågan kan vara föremål för en avgift på £ 10 för att täcka våra kostnader för att ge dig information om den information vi har om dig.

Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella förändringar som vi kan göra i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, vid behov, meddelas dig via e-post. Vi rekommenderar dock att du regelbundet kontrollerar den här sidan för att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål om denna sekretesspolicy är välkomna och bör adresseras till Reaction International Limited