Mud Rescue

Hovercraft används över lera i många applikationer, eftersom de är särskilt lämpade att använda över lera.

Inget annat fordon kan transversera lera och tidvattenområden eller träsk och Hov Pod svävare.

De har använts i patrullering av gränsområden där lera förhindrar användning av andra fordon.

Räddningsoperationer över lera innebär att personer som fastnar i lera eller strandsatta efter översvämning snabbt kan hittas och hämtas.

Vissa egenskaper är byggda över lera, byten eller tidvattenområden och sitta på stal eller pilar ovanför leran. I händelse av brand måste dessa egenskaper nås, och Hov pod brandbekämpningslåda är särskilt lämpad för denna roll. Fullt utrustat för att ta itu med bränder kan det reagera snabbt för att bekämpa elden och rädda människor.

Kommersiella operatörer måste få tillgång till leriga och tidvattenområden för bro- eller byggunderhåll och Hov Pod-svängfartyg kan snabbt och enkelt flytta en besättning och växel till dessa platser.

Skallfiske äger rum i lera områden i många delar av arbetet och det kan vara mycket dyrt att få arbetare och produkter till och från stranden.

Delar av världen har problem med UXO (oexploderad ordinance) i lera och tidvattenområden och detta kan förhindra att någon person, fordon eller rörledning passerar detta territorium. Hov Pod hantverk är unikt lämpade att arbeta i dessa områden för att hitta någon UXO.