skypeWhats AppViberÖvriga
Viktig Anmärkning: Den information du lämnar är preliminär och anses inte som en ansökan om ett partnerskap. Alla utmärkelser av partnerskap måste godkännas skriftligen av en officer i Hov Pod och måste genomgå en grundlig utvärderingsprocess. Hov Pod åtar sig inte någon ansvarsskyldighet för eventuella kostnader som kan uppstå för att förbereda eller skicka information till Hov Pod. Alla åtgärder som vidtas av dig angående denna information bör ske på egen risk, fara och ansvar.