Perimeter Observation & Disaster Operations - POD Ops

thesis written dissertation https://chicagocounseling.org/16392-how-to-cite-a-url-in-apa-format/ critical thinking and analysis a model for written assignments prowler essay scholarship online gambling problems essay se url klick fahrenheit 451 essay essay money can t buy happiness need someone to do my essay professional resume for software engineer fresher följ webbplats klick hjälpa till att skriva papper diesel technician resume templates us based essay writing company källsajt här källsajt https://climbingguidesinstitute.org/1169-cheap-reflective-essay-ghostwriters-site-usa/ källsajt viagra tablets in qatar topic of term paper Klicka här how to write dissertation example här http://www.cresthavenacademy.org/chapter/5-steps-to-write-a-summary/26/ få länk aqa a2 biology essay help gå hit statistik fallstudie svar POD Ops - Framtiden för säkerhet, brottsbekämpning, militär- och akutmottagning är här.

På grund av otillgänglighet finns stora fjärrterrasser, amfibiska landskap och marina expansioner som är svåra att övervaka eller säkra. Att lösa problemen med att hantera dessa områden kommer att bli mer akut när fiske utarmar kustresurserna, klimatförändringarna tvingar migrationen och skyddar gränserna i betydelse.

Med tanke på de logistiska och ekonomiska utmaningarna för övervakning av våtmarker, öar, marina monument, marina skyddsområden, stor avlägsen terräng eller skyddade områden skapar unika säkerhetsfrågor. Genomförandet av rätt övervakningsteknik kan öka övervakningsförmågan och vägleda brottsbekämpningspersonal till misstänkta aktiviteter.

POD Ops övervaknings- och genomförandestrategier presenterar några av de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna för att fungera inom dessa utmanande områden och övervakning mänsklig aktivitet.

Transportsystem är konstruerade för att fungera under normala förhållanden. Ändå är störningar som de som orsakas av en olycka eller en storm en ganska vanlig och svår att hantera. Ibland sker en störning i mycket högre skala i den utsträckning som säkerheten eller säkerheten hos en hel region eller nation äventyras.

Förbättrad yta till luftsynlighet och responsfunktioner baserad på integrationen av Hovercraft, Drones, Rescue Products, Audio & Visual Surveillance, Icke-dödliga Avfallsskydd, Brandbekämpningsutrustning och Intelligent Communications. Kan lanseras, implementeras och hanteras amfibiskt eller på någon terräng.

POD Ops - Övervakning & Säkerhet

POD Ops är,
Mobile Surface to Air Militär - Lagstiftningstjänster och Nödlägeslösningar

POD Ops-tekniken utvecklades av Hov Pod, baserad på innovation och integration av produkter och teknologier, vilket skapar unika effektiv och kostnadseffektiv övervakningslösningar. POD Ops har skärpt sitt fokus på handlingsbar intelligens och tillämpat den på integration av dronor och svävare i syfte att optimera sina uppdragskapacitet och maximera effektiviteten.

Integreringen av autonoma svävare (USV), droner (UAV), tethered droner, robotbatteri bytes teknik, långdistanskameror, värmekameror, lågljuskameror, sensorer, sonar, radar, 3D-kartläggning, dataanalys och säker kommunikation.

Lösningen använder globala positioneringssystem (GPS), vision, adaptrar och algoritmer för att ständigt analysera vad drone och svävare ser genom kameror och sensorer ombord. Systemet kan fungera med vilken som helst kamera som ger en adekvat bild för realtidsvisningsalgoritmer.

POD Ops - agnostisk lösning

POD Ops lösningar använder en proprietär adapter installerad ombord på dronen så att den kan kopplas till, bas- / kontrollstationen, hovercraft och HoverHome Mobile Drone Battery Recharge och Swap Station. Adaptern är förladdad med flera uppgiftstillämpningar som gör det möjligt för drone och hovercraft att utföra uppgifter som är relevanta för deras syfte - autonomt. Adaptern kan installeras på nästan vilken storlek eller typ av drone som helst, oberoende av tillverkaren.

Dessutom tillhandahåller POD Ops ett gränssnitt som integreras med befintliga system i säkerhetsavdelningens kontrollrum. Cloud Management-programvara möjliggör fjärråtkomst och hantering av flera dronor, flera svävare samt stationära enheter. Programvaran samlar in, analyserar och presenterar data som handlingsbar intelligens, medan den kontinuerligt sparar live video.