OPTION 1 Actionable Intelligence - Förberedelser för översvämning av katastrofer

Medan plattformar dikterar drons förmåga att komma åt vissa miljöer, bestämmer nyttolasten ofta vilken typ av data den kan samla in. Fjärrgivare som elektrooptiska och infraröda kameror (EO / IR) kan hjälpa till att skapa en situationell medvetenhet medan nyttolast för kommunikationsrelä kan användas för att sända trådlösa frekvenser vart drönaren reser.

Droner är knutna till mjukvarufunktioner som kan effektivisera åtkomst till och delning av data. Det är data från droner som har stor potential, till exempel när de integreras i crowdsourced kris kartor och befintliga geografiska informationssystem (GIS)

Droner har länge beskrivits som optimalt lämpade för att utföra 3-D-uppdrag, ofta beskrivna som smutsiga, tråkiga och farliga. De kan tillhandahålla nödvändiga antenndata på områden som anses vara farliga för personer på marken eller för bemannad flygplan, såsom platser med kärnstrålningskontaminering eller i närheten av bränder. Droner kan också leverera nödvändiga tillbehör och reläer Wi-Fi och mobiltelefon service när kommunikation behövs mest.

Dessutom kan dronor och hovercraft också vara utrustade med olika sensoralternativ som inkluderar visuell, termisk, LiDAR, hyperspektral och multispectral. Varför är dessa viktiga? Vid jordbävningar och jordskred kan dessa sensorer flyga för att genomföra markdräktiga undersökningar. Värmesensorn är till exempel perfekt för att upptäcka värmen som en mänsklig kropp avger, vilket hjälper till att lokalisera överlevande. Olika sensorsuper är effektiva för att erhålla data för att skapa en exakt 3D-rekonstruktion av katastrofzoner, vilket jämfört med historiska data från satelliter erbjuder nya perspektiv på skadans omfattning och terräng eller fältavvikelse som kan hjälpa till att hantera framtida katastrofer.

Katastrof Handlande Intelligens

Intelligence Payloads

◊ Hyper Spectral (Color Definition)
◊ Lidar (Terrain Mapping)
◊ Högupplösningskameror
◊ Low Lite-kameror (nattvision)

◊ Värmekameror
◊ Singelbalk-ekoljud
◊ Multi Beam Echo Sounders
◊ Lyssna enheter och Sonar
◊ Partikel- och strålningssensorer
◊ Vattendjup och sedimentsensorer

◊ Mikroorganismer och kemiska sensorer
◊ Non-dödliga avskedande och vapen
◊ Realtidskommunikation (GPS och AIS)
◊ Integrerad data och kontrollcenter

Alternativ 2 Drones - Preparat för översvämnings katastrof

Droner blir ett mer värdefullt verktyg i många humanitära operationer där det obemannade flygplanet snabbt kan lanseras och användas för att samla in data och bilder och hjälpa till att hitta personer som kan bli skadade eller fångade.

Flygvyer är kritiskt användbara i storskaliga katastrofzoner. Droner, utformade för att vara smidiga, snabba och robusta, ger svarlag med en betydande övertäckning utan att kosta lika mycket som bemannad flygverksamhet. Eftersom många är autonoma flögade, kan dronor få tillgång till svåråtkomliga områden och utföra datainsamlingsuppgifter som annars är osäkra eller omöjliga för människor.

Droner eller UAVs (obemannade flygfordon) kommer alltmer till framkant av humanitärteknologisk innovation. Medan dronor inte är nya för rubriker, är deras tillämpning i katastrofhjälpsituationer fortfarande i embryoniska scenen, med spännande utveckling som kommer tjock och snabb.

Droner ökar effektiviteten hos respondenterna. Förutom att lindra katastrofreaktörer från några av sina farligaste uppgifter kan dronor utföra tråkiga och smutsiga uppgifter så att respondenterna kan fokusera på viktigare frågor. Till exempel, genom att ge situativ medvetenhet till katastrofhjälpmedarbetare efter orkanen Katrina, möjliggjorde dronteknik svarare att fokusera på de uppgifter som behövde uppmärksamhet omedelbart.

Drone-teknik är kostnadseffektiv. Medan ett robust dronsystem kan kräva betydande kapitalkostnader, är droner fortfarande ofta billigare än bemannade flygplan att köpa och driva.

Drone Highlights

◊ Carbon Fiber Frame
◊ Utökad flygtider
◊ Central Gravity 100%
◊ Lättvikt och lätt att resa

◊ Folds ner till 30%
◊ Utformad av Drone Pilots
◊ Drone nyttolastkapacitet upp till 60kg
◊ Modular Rotor Configuration
◊ Oöverträffad konfiguration
◊ Ingen extra monteringstid

◊ Kan kopplas till Hovercraft
◊ Långtidsövervakning till taktisk
◊ Designad och byggd i USA.
◊ Kompatibel med HoverHomeTM

OPTION 3 Hovercraft - FLOOD DISASTER PREPAREDNESS

Hov Pod Hovercraft är extremt användbar på eller nära våtmarker, våt sand eller lera, grunt vatten, översvämmade floder, pölar, träskar, många områden som inte kan nås med andra fordon. I en översvämning kan den genomsnittliga bilen sopas av vägen i 12 inches av rörligt vatten, och vägar som omfattas av vatten är benägna att kollapsa. Försök att köra genom vatten kan också ställa din motor, med potential att orsaka irreparabel skada om du försöker starta om motorn.

Om blodet bärs på motorcykelens baksida, kan skakning orsakad av cykeln och dess vibrationer förstöra provet, det här är uppgifter som hovercraft kan utföra,

Eftersom skräp och pumpar staplade upp på gatorna blockerade de flesta vägarna och nekade åtkomst till avlägsna områden. I situationer som detta där normala vägtillgångar ligger utanför bordet, tvingas myndigheter att installera hovercraft för att fortsätta omedelbar sökning och räddning och senare avhjälp. Sökning och räddningsaktioner från luften är dyra, och som vi har sett tidigare kan dessa operationer sträcka sig i månader, även år. I länder där resurser redan är knappa är detta alternativ inte genomförbart.

Hov Pod Rescue Hovercraft - Hov Pod är mycket användbar för översvämning, lera och isbjörnar där det är omöjligt att använda en båt. Båtar är ganska värdelösa på is och lera. Under översvämningar snubblar båtpropellerna på gatumöbler, trådgaller och plastpåsar som flyter i vattnet, Hov Pod har inga propellrar. Hov Pod Rescue Hovercraft är också bra på snabbt rinnande vatten som skulle sopa en båt bort.

Under nödsituationer måste räddningsoperationer vara snabba för att svara på olika situationer. I lera, kvicksand, översvämningar, is eller blandad terräng, konventionella fordon har allvarliga begränsningar, och för att övervinna åtkomstproblem behöver man hjälpmedel som flotationsplattformar för att nå offer från lera och is.

Hovercraft Höjdpunkter

◊ Terräng / Amfibisk
◊ Bär passagerare eller frakt
◊ Quick Deployment Land eller Water
◊ Kontinuerlig och långsiktig ytvy

◊ Kommersiell betyg Små och medelstora avgifter
◊ Carbon Fiber / Kevlar eller HDPE - 5 årsgaranti
◊ Egen Anti Rip Skirt System
◊ Bred fotavtryck - Maximal flytkraft
◊ Bevisad i svåra förhållanden
◊ Kan kompletteras med sträckare

◊ Använd nyttolast, GPS, kameror, Sonar
◊ Bundet till en drone för yta för luftsynlighet
◊ Hov Pod världens ledande varumärke
◊ Autonoma kapabel

Alternativ 4 Tethered Drones - Preparat för översvämningskatastrofer

Visst, det stora utbudet av obemannade system, inklusive specialiserade kombinationer av luft, mark och amfibiska fordon, öppnar en expansiv uppsättning uppdragsfunktioner. För att verkligen få en uppskattning av förmågan hos hovercraft och drones att förbättra katastrofhjälp, är det nödvändigt att undersöka användningsfall på granulär nivå vid alla fyra katastrofstadierna (förebyggande, förberedelse, svar, återhämtning). Följaktligen. Men som droner integreras alltmer i katastrofreaktionsoperationer, kommer nya användningar för dessa plattformar att upptäckas, vilket ytterligare ökar deras säkerhet och effektivitet i katastrofrespons och lättnad.

Tethered drones är en av de mest lovande och kraftfulla nya teknikerna för att förbättra katastrofsvar och hjälpåtgärder. Droner kompletterar naturligt traditionella bemannade reliefer genom att bidra till att verksamheten kan utföras säkrare, snabbare och effektivare.

Drone tethered till hovercraft-teknik är mycket implementerbar. Drones och hovercraft, kan lanseras i en mängd olika miljöer utan att behöva en bana

Variationen i drone- och hovercraft-förmåga och design gör att räddningsapplikationerna är breda och flexibla och gör det också möjligt för tethered drones att uppnå unika och specifika uppdrag för akut- och katastrofsvar och för förebyggande och minskning av förluster.

Innovatörer vill använda bundna droner för att leverera vitala nödsituationer till områden utan vägtillgång samt att operera i katastrofområden där tillgång till räddningstjänstemän är fylld med fara. De senaste testerna har givit uppmuntrande resultat och visar också mångsidigheten hos hovercraft / drone som en plattform för annan teknik.

Tethered Drone Highlights

◊ Kritisk tillgång för säkerhetsverksamhet.
◊ Kontinuerlig och långsiktig global flygvy
◊ Riskfri effektiv övervakning natt och dag
◊ Ej definierad som obemannade flygplan
◊ Stora kostnadsfördelar över helikoptrar

◊ Stora kostnadsfördelar Manned Aircraft
◊ Kan distribueras för att övervaka ett stort område.
◊ Kompakt, lätt och snabbt att distribuera
◊ Ger lite brus från en hög position
◊ säkerställer diskret övervakning

◊ Inget behov av utbildade piloter att betjäna
◊ följer Hovercraft wherever it goes
◊ katastrofområden, översvämningar och stormar
◊ Swamps, is, mudder, våtmarker, öken
◊ Autonoma kapabel

Alternativ 5 HoverHome - Förberedelser för översvämning av katastrofer

Droner har avstånd, flygtid och driftsbegränsningar på grund av batterilivslängd, maximalt fjärrkontrollområde och siktlinjen. Om hemmestationen är i en statisk plats måste operatörerna se till att dronorna ligger inom fjärrkontrollområdet eller synfältet och att varje drone har tillräcklig kraft för att komma hem säkert.

Autonom mobilövervakning, säkerhet, gränspatrol eller sök- och räddningstjänst?

Mobil Drone Station - HoverHome är en mobil all-terrängautomatiserad batteribytesstation, som inte bara möjliggör drift i avlägsna områden, men när ett drones batteri blir lågt kan vår robotstation landa dronen, byta batteriet med en nyladdad och återuppta dronen för att återuppta sitt uppdrag. Alla med eller utan en pilot eller besättning ombord.

HoverHome - Mobile Drone Station utökar möjligheterna hos kommersiella dronor, genom att tillåta lansering och landning på vatten, amfibisk eller svårt att nå terräng. Genom att möjliggöra nära kontinuerliga flygningar med minimal nedgång, säkerställer denna mobilautomatiserade batteribytesstation också att data samlas in när och var det behövs i en datastyrd värld.

USV

HoverHome Highlights

◊ Upp till 12 batterier laddas
◊ Robotbatteri byta
◊ Terräng mobil täckning
◊ katastrofområden, översvämningar och stormar

◊ Swamps, is, mudder, våtmarker, öken
◊ Ökade flygavstånd
◊ möjliggör nära kontinuerliga flygningar
◊ Batterihälsa och övervakning
◊ Mobile App Data-samlad realtid
◊ Datalänk laddas upp till moln

◊ Container av militär kvalitet
◊ Web API Integration
◊ Starta på land eller amfibisk
◊ Autonoma kapabel

OPTION 7 TRANSRANGER - FIXED WING DRONE

Våra ingenjörer har utvecklat olika unika och proprietära funktioner för Transranger inklusive, men inte begränsat till, snabbspärrvinklar, integrerad intern bränsletank, flygplansformad landningsutrustning, antenner som byggs in i vinglansarna och den inre GPS, vilket betyder att nollsteg induceras av dessa system, snabbt distribuera flygplan för snabb montering och transport, högoptimerade tillverknings- och sammansatta tekniker tillsammans med många andra "Transranger Only" -funktioner.

Dessa egenskaper och designvärden möjliggör ett otroligt lågviktssystem med en maximal startvikt på endast 16kg. Lastbryggan kan skräddarsys för att passa och montera ett brett utbud av kameror, sensorer och annan utrustning. Systemet ger stor flexibilitet utan att begränsa operatörens eller uppdragets omfattning. Transranger är konstruerad för att vara aerodynamiskt stabil och stabil vid låghastighetsflygningar och är utformad för kryssning vid 20m / s. Flygplanet har en maximal VNE-hastighet på 30m / s och en låg stallhastighet på 13m / s och en otrolig uthållighet på upp till 7 timmar.

Vid ungefär 1800 fothöjd, 45 mph, tar resan på väg ungefär beroende på förhållandena. Kontinuerlig 24 / 7 Övervakning.

FIXED WING HIGHLIGHTS

◊ Tillverkad av de högsta klasserna
◊ Mycket optimerad kompositram
◊ Avancerad aerodynamisk design
◊ Effektiv kryssning med mycket låg drag
◊ Otroligt låg vikt vid endast 5.6kg
◊ Flygplanet är helt modulärt
◊ Snabbdistributionsfall till luften
◊ Vertikal start No Need for a Runway

◊ Vertikal landning Ingen dyr katapult
◊ Multi-rotor Flight & Fixed Wing Flight
◊ VTOL-teknik till fastvingningssystem
◊ Start och land i begränsade utrymmen
◊ Quick Release Wing Locks
◊ Integrerad inre bränsletank
◊ Luftfolieformad landningsutrustning
◊ Antenner byggs in i vinglarna

◊ Intern GPS, vilket betyder nollsträcka
◊ Skräddarsydd för att passa ett brett utbud av kameror
◊ Stabil inflygning med låg hastighet
◊ Designad för att kryssa på 20m / S
◊ Maximal VNE-hastighet av 30m / S
◊ Low Stall Speed ​​på 13m / S
◊ Flight Uthållighet upp till 7 timmar
◊ Ny generation i obemannade flygplan

OPTION 8 Mobile Rescue Solution - FLOOD DISASTER PREPAREDNESS

Medhjälpare som initierat första hjälpen kan rädda liv medan de professionella är på väg.

Det är därför vi är officiella distributörer för första gången den mobila räddningslösningen. Ett interaktivt förstahjälpsystem som innehåller kunskap och utrustning som inte utbildas tillhörare behöver låna ut under oväntade medicinska nödsituationer.

Den interaktiva appen kör en utvärderingsbaserad algoritm för att hitta de allvarligaste problemen först. Appen instruerar ombudsmannen att hitta rätt utrustning och ger sedan steg för steg instruktioner om hur man hanterar medicinsk nödsituation.

Moderna akutmedicinska förnödenheter för att hantera svår blödning, allergiska reaktioner, hjärtstopp och mer.

Skapas av paramedicinska, akutläkare, akutmottagare, militärveteraner och programutvecklare som ger befälhavare möjlighet att rädda liv. Kvalificeras som ett ANSI klass A-kit

Mobile Rescue Highlights

◊ Bystander Initiated First Aid
◊ Första interaktiva förstahjälpsystemet
◊ Ansök första hjälpen innan de professionella anländer
◊ Ansök första hjälpen och transport för behandling

◊ Interaktiv app kör en bedömning
◊ Algoritmen lokaliserar allvarliga problem
◊ prioriterar de mest allvarliga villkoren
◊ Direktbyte till korrekt utrustning
◊ Medicinsk utrustning märkt och färgkodad

◊ ger steg för steg instruktioner
◊ Vägbeskrivning Hantera medicinsk nöd
◊ Hantera 80 + Skador och sjukdomar
◊ Kvalificeras som ett ANSI-klass A-kit

Alternativ 9 Vattenfiltrering - Förberedelser för översvämningskatastrofer

DIVVY® kan konfigureras för att ge upp till 6,000 gallon vatten per dag; en per person motsvarande 3 gallon per dag för 2,000-personer. Oavsett om det föreslagits som en komponent i beredskapsplanering eller utplacerad för att ge lättnad och återhämtning efter katastrof, kan DIVVY® uppfylla kraven på dricksvatten från en stor grupp. Prata med en Hov Pod vatten expert för hjälp att beräkna nödvattenbehoven hos varje befolkningscenter.

DIVVY Emergency Water System är konstruerat för användning i låga resurser när tillgång till kraft, bränsle och teknisk expertis kompromissas. DIVVY är fullt fungerande och kan dispensera säkert dricksvatten inom 90-minuters inställning - en oumbärlig resurs för både gemenskapsberedskap och katastrofrespons.

Vattenfiltreringshöjdpunkter

◊ kan transporteras av 1-2-personer
◊ Enstaka personoperation
◊ Lätt att använda handpump
◊ 30 Min fylltid, 60 Min behandlingstid

◊ Fungerar med någon sötvattenkälla
◊ Kräver ingen ström
Dödar bakterier och virus
◊ Ta bort partikelformiga, protosoder och cyster
◊ Förbättrar smak och lukt
◊ Lätt att rengöra och återanvända

◊ Upp till 6000 Gallons per dag
◊ minuter från inställning till dispensering
◊ Ge 6,000 Gallons per dag
◊ Dispenser 4 Gallons per minut

Alternativ 10 Communications - Förberedelser för översvämning av katastrofer

Intelligent katastrofberedskapssystem (iDPS) är utformat för att förhindra allvarliga konsekvenser av naturkatastrofer och att organisera lättnadsoperationen när en katastrof inträffar. Den har en dubbla funktion av relief operations och träning. Systemet integrerar historiska klimatdata, realtidsövervakning, katastrofsimuleringar, svävare, dronor och uppdragsplanering. Systemet tillämpar datorintelligens till resursallokering för att påskynda och optimera katastrofsvar.

Detta skalbara molnbaserade integrerade kommunikationssystem använder satellit- och mobilt bredbandsteknik med redundans. Nödsamtal riktas till operationscentralen där rapporter tas emot och bekräftas och tilldelas som uppdrag. Uppdrag överförs till katastrofhjälpmedel och enheter utför uppdrag.

Katastrofberedskap

iDPS-systemhöjdpunkter

◊ Redundans för trippelutrustning
◊ Satellit och mobil bredbandskommunikation
◊ Hovercraft och Drone Mission Planning
◊ Hovercraft riktningsplanering
◊ Drone Flight Path Planning
◊ Real-Time-videokommunikation
◊ katastrofberedskapsinmatning

◊ Ta emot lägesrapporter från Relief Unit
◊ Bekräfta katastrof- och markeringsvarningsområden
◊ Tilldela uppdrag till olika avdelningar
◊ Tilldela uppdrag baserat på artificiell intelligens
◊ Visa katastrofuppdragsstatus
◊ Generera katastrofrelaterade rapporter
◊ Utför skogspotentialanalys

◊ Track Mission Status
◊ Spåra katastrofstatus
◊ Integrera katastrof och resurser i GIS
◊ Ta emot uppdrag i fältet
◊ Uppdatera uppdragsuppdragsstatus från fältet
◊ Skicka videobilder från fältet Realtid
◊ Begär support från fältet Realtid

Förberedelser för översvämningskatastrofer

Förberedelser för federala översvämningskatastrofer

Pelle Executive Order (EO) 13653klimatförändringarnas inverkan - inklusive en ökning av långvariga perioder med extrema temperaturer, kraftiga nedgångar, ökad bränder, kraftig torka, permafrost upptining, havsyring och havsuppgång - påverkar redan samhällen, ekonomier och folkhälsa över hela nationen. Dessa effekter är ofta mest betydelsefulla för samhällen som redan står inför ekonomiska eller hälsorelaterade utmaningar.

Hantering av dessa risker kräver att förberedelser, nära samarbete och samordnad planering av federal regering, liksom av intressenter, ska underlätta förberedelserna för federal, statlig, lokal, tribal, privat sektor och ideell sektor för att förbättra beredskapen och motståndskraften i klimatet. Dessa aktiviteter är utformade för att hjälpa till att skydda vår ekonomi, infrastruktur, miljö och naturresurser och säkerställa kontinuitet i verkställande avdelningens och agenturets verksamhet, tjänster och program. Arbetsmarknadsdepartementet är aktivt engagerade i samordnade federala ansträngningar för att förbättra beredskapen och motståndskraften i klimatförändringen. Säg inte för en hovercraft, äger en Hov Pod.

Gå tillbaka till Katastrofberedskap