Hov Pod är unikt i stånd att genomföra UXO (Unexploded Bomb) undersökningsoperationer i lera och flodområden.

All Terrian Användning

Kraven på all terrängundersökning innebär att områden som flodbäddar, tidvattenområden, delta, grunda sjöar, lera, is, snö, mjuk sand mm är svåra att komma till och ännu svårare att undersöka. Konventionella fordon är mycket ofta opraktiska eller oförmögna att komma åt dessa terrängar och marin underskott eller markskanning undersökning och detektering är därför komplicerat, dyrt, farligt och tidskrävande.

Hov Pod All Terrain Survey Hovercraft är mycket mångsidig och erbjuder en lösning på dessa problem. Hov Pod kan utrustas med magnetometrar, markträngande radar, ekoljud och andra detektionsutrustning för att utföra arbete på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

Hov Pod har ett mycket ljust fotavtryck och när den är konfigurerad med GPS-kartläggning kan man köra på gång i svåra terräng och farliga förhållanden för att genomföra exakta undersytsskanningar.