ஸ்கைப்ஆப் ஆப்viberபிற
முக்கிய குறிப்பு: நீங்கள் வழங்கும் தகவல் ஆரம்பமாகும், இது ஒரு கூட்டாட்சிக்கான பயன்பாடாக கருதப்படாது. கூட்டாண்மை அனைத்து விருதுகள் Hov Pod ஒரு அதிகாரி மூலம் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புதல் மற்றும் ஒரு முழுமையான மதிப்பீடு செயல்முறை மேற்கொள்ள வேண்டும். Hov Pod எந்தவொரு தகவலையும் தயாரிப்பதில் அல்லது சமர்ப்பிக்கும் எந்தவொரு கட்டணத்திற்கும் பொறுப்பான எந்தவொரு பொறுப்பும் இல்லை. இந்த தகவலைப் பற்றி நீங்கள் எடுக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் உங்கள் சொந்த ஆபத்து, ஆபத்து மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றில் செய்யப்பட வேண்டும்.