กู้ภัยโคลน

Hovercraft ถูกใช้กับโคลนในหลาย ๆ แอปพลิเคชั่นเนื่องจากมันเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับโคลน

ไม่มียานพาหนะอื่น ๆ ที่สามารถข้ามโคลนและพื้นที่น้ำขึ้นน้ำลงหรือหนองน้ำเช่นเดียวกับโฮเวอร์คราฟท์ Hov Pod

พวกมันถูกใช้ในการลาดตระเวนบริเวณชายแดนที่มีโคลนป้องกันการใช้ยานพาหนะอื่น ๆ

ปฏิบัติการกู้ภัยเหนือโคลนหมายถึงผู้ที่ติดอยู่ในโคลนหรือติดหลังจากเกิดอุทกภัยสามารถค้นพบและค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติบางอย่างถูกสร้างขึ้นบนโคลนพื้นที่แลกเปลี่ยนหรือน้ำขึ้นน้ำลงและนั่งบนเสาหรือ pilings เหนือโคลน ในกรณีที่เกิดไฟไหม้คุณจะต้องเข้าใช้คุณสมบัติเหล่านี้และเรือที่ได้รับการสนับสนุนจาก Hov pod ที่มีความเหมาะสมกับบทบาทนี้ พร้อมที่จะต่อสู้กับไฟที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับไฟและช่วยเหลือผู้คน

ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์จำเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นโคลนและน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อทำการซ่อมบำรุงสะพานหรืออาคารและเรือที่แล่นใน Hov Pod สามารถย้ายลูกเรือและอุปกรณ์ไปยังที่ตั้งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การตกปลาเชลล์เกิดขึ้นในพื้นที่โคลนในหลาย ๆ ส่วนของงานและอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการหาคนงานและผลิตผลไปและกลับจากฝั่ง

ส่วนต่าง ๆ ของโลกมีปัญหากับ UXO (คำสั่งที่ไม่ระเบิด) ในพื้นที่โคลนและน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งสามารถป้องกันบุคคลยานพาหนะหรือท่อข้ามดินแดน ยาน Hov Pod นั้นมีความเหมาะสมที่จะทำงานในพื้นที่เหล่านี้เพื่อค้นหา UXO ใด ๆ