SkypeAno AppViberiba
Mahalagang Paunawa: Ang impormasyong iyong ibinigay ay paunang at hindi itinuturing na isang aplikasyon para sa isang pakikipagsosyo. Ang lahat ng mga parangal ng pakikipagtulungan ay dapat na maaprubahan sa pamamagitan ng sulat ng isang opisyal ng Hov Pod at kailangang sumailalim sa isang masusing proseso ng pagsusuri. Ang Hov Pod ay hindi nagkakaroon ng anumang obligasyon ng pananagutan para sa anumang mga gastos na maaari mong makukuha sa paghahanda o pagsumite ng anumang impormasyon sa Hov Pod. Anumang aksyon na kinuha mo tungkol sa impormasyong ito ay dapat gawin sa iyong sariling panganib, panganib at pananagutan.