Lazerni yo'qotish uchun ochiladigan aloqalarni ko'rib chiqing