SkypeWhats AppViberNhiều Loại Khác
Lưu ý quan trọng: Thông tin bạn cung cấp là sơ bộ và không được coi là đơn đăng ký hợp tác. Tất cả các giải thưởng của quan hệ đối tác phải được chấp thuận bằng văn bản bởi một nhân viên của Hov Pod và phải trải qua một quá trình đánh giá kỹ lưỡng. Hov Pod không chịu bất kỳ nghĩa vụ trách nhiệm nào đối với mọi chi phí bạn có thể phải chịu khi chuẩn bị hoặc gửi bất kỳ thông tin nào cho Hov Pod. Bất kỳ hành động nào của bạn liên quan đến thông tin này nên được thực hiện với rủi ro, nguy hiểm và trách nhiệm pháp lý của riêng bạn.